מפקחי  היחידה  המרכזית  לאכיפה  וחקירות (פיצו"ח) במשרד החקלאות סיכלו ניסיון לשיווק של כ-2 טון בטטות שהוברחו לישראל והיו בדרכן לחנויות ברחבי הארץ. בעקבות מידע מוקדם שהגיע למשרד החקלאות על חשד לשיווק בטטות שהוברחו משטחי הרשות הפלסטינית, ומאוחסנות במחסן מרכזי של אחת מהחברות לאספקת תוצרת חקלאית במושב הממוקם בשפלת יהודה. בהגיעם למקום, מצאו המפקחים 10 טון בטטות, שחלקן מגידול מקומי וחלקן ממקור לא ידוע. כל הבטטות הועברו להשמדה. החשוד הכחיש את הטענות נגדו.

לאור הממצאים שנאספו במקום בעל המקום נחקר, ובמהלך החקירה, טען כי כל הבטטות גודלו על ידי שני חקלאים ישראלים מהאזור. אולם מעדויות שנגבו על ידי המפקחים, עלה כי מעל 2 טון בטטות שיועדו לשיווק בתחומי ישראל, הוברחו משטחי הרשות הפלסטינית. נגד החשוד, בשנות ה-40 לחייו נפתחו הליכים משפטיים.

בטטות שהוברחו משטחי הרש"פ (צילום: משרד החקלאות ופיתוח הכפר)
בטטות שהוברחו משטחי הרש"פ | צילום: משרד החקלאות ופיתוח הכפר

על פי חוק שיווק תוצרת חקלאית ישנם מספר תנאי סף לכניסת תוצרת חקלאית לארץ, בין התנאים: חובת מעבר סחורות במקומות מוסדרים על פי חוק, דיגום תוצרת חקלאית מיקרוביולוגית ובדיקת שאריות חומרי הדברה וחובת היתר משווק מורשה מאת משרד הבריאות. מכאן תוצרת חקלאית שלא נבדקת מהווה סכנה לבריאות הציבור מחד, ומאידך עלולה להוביל לכניסת מזיקים ונגעים, העלולים להרוס ענפי חקלאות רבים.

רואי קליגר, מנהל היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות במשרד החקלאות: "היחידה פועלת במטרה לחזק את האכיפה ולוודא כי מקור התוצרת החקלאית המועברת לישראל נמצא תחת פיקוח, אנשי המקצוע פועלים באופן מתמיד כדי למנוע ניסיונות אלו, אשר עלולים להשליך על בריאות הציבור".