סוף לעימות בין הספרייה הלאומית לשר החינוך: התיקון לחוק שהוצע, לפיו השר ישלוט לכאורה במינויים בספרייה הלאומית, הוקפא היום (שני) וזאת מכיוון שהסכם נחתם בין יואב קיש לבין יו"ר הדירקטוריון של הספרייה. לפי הפשרה אליה הגיעו, ארבעה נציגים מטעם השר ימונו למועצת הספרייה, כמו גם חבר נוסף לדירקטוריון וחבר נוסף לוועדת הביקורת - שיקבל גישה מלאה לכלל הפעילויות.

"בימים האחרונים התקיימו מגעים בין שר החינוך ויו"ר המועצה ויו"ר הדירקטוריון של הספרייה הלאומית", נמסר מהשר יואב קיש. "בהמשך למגעים אלה, בכוונת השר למנות ארבעה נציגים מטעמו למועצת הספרייה הלאומית. כמו כן הוסכם לבקשת השר, על מינוי, בהתאם להליכים הקבועים בחוק, של חבר נוסף לדירקטוריון ושל חבר נוסף לוועדת הביקורת של הספרייה, שיקבל כמו כל חברי ועדת הביקורת גישה מלאה לכלל פעילויות הספרייה".

הספרייה הלאומית, ירושלים (צילום: פלאש 90)
הספרייה הלאומית בירושלים | צילום: פלאש 90

סערת המינויים בספרייה עוררה הדים ומתנגדים רבים, בהם האוניברסיטה העברית, שבבעלותה אוצרות רבים שמוחזקים בספריה הלאומית. האוניברסיטה אף העבירה מכתב לשר החינוך שבו יצאה נגד התיקון לחוק. אנשי האוניברסיטה שיגרו איום משמעותי, וכתבו לשר כי היא "לא תהסס לדרוש את החזרת כל הספרים, האוצרות שנמסרו לספריה מכוח ההסכם ועל בסיס החוק שחוקק בהסכמתה - ולהפסיק את המימון אשר היא מעבירה לספריה הלאומית".

הכתבים והאוצרות של האוניברסיטה העברית מהווים כ-33% מהספרייה, והם כוללים בין היתר את כתבי ניוטון, ארכיון ש"י עגנון, העותק המקורי של "התקווה" שכתב נפתלי הרץ אימבר, הגדת רוטשילד (שנחשבת להגדת הפסח העתיקה ביותר בעולם), כתבי הרמב"ם ונוספים.

על רקע הדיווחים על הניסיונות לשנות את המבנה הניהולי של הספרייה הלאומית, שבעה זוכי פרס נובל אף שלחו מכתב לנשיא המדינה הרצוג, לראש הממשלה נתניהו ולשר עצמו בבקשה לעצור את החקיקה. החתומים על המכתב הזהירו כי "פגיעה בספרייה הלאומית היא פגיעה בכולנו, כמקשה אחת. התערבות פוליטית במוסד לאומי, היסטורי ותרבותי כה חשוב הופכת אותו לכדור משחק במגרש הפוליטי". בין החותמים על המכתב: פרופ' עדה יונת, כלת פרס נובל לכימיה, פרופ' דניאל כהנמן, חתן פרס נובל לכלכלה ופרופ' אהרן צ'חנובר, חתן פרס נובל לכימיה.