פרסום ראשון: דו"ח שהוגש לכנסת על ידי רופאים בכירים מתריע מפני: "השלכות השינויים במערכת המשפט על בריאות הציבור". במסמך נטען כי הרפורמה "תחליש את שומרי הסף המגנים על בריאות הציבור" בהם הייעוץ המשפטי העצמאי, כאשר לדבריהם הוספת פסקת ההתגברות והשינוי באופן מינוי השופטים "יכולים להשפיע על האיזונים והבלמים הנדרשים להגנה על בריאות הציבור".

לקריאת המסמך המלא

בנייר העמדה שהוגש מפורטים נימוקים לפגיעה אפשרית בבריאות בעקבות הרפורמה. אחת הטענות היא שביטול הביקורת השיפוטית על החלטות שלטוניות משמעו הסרת ההגנה על בריאות הציבור. כדוגמה לכך מביאים הרופאים ציטוט מתוך פסיקת בג"צ במהלך מגפת הקורונה, בעתירה על הגבלת מספר הנכנסים לישראל משדה התעופה.

"היו שנותרו במדינות מעבר לים ללא ביטוח רפואי או כיסוי רפואי, לעיתים במדינות מוכות קורונה; היו שנותרו ללא תרופות; היו שנותרו ללא כסף לממן את המשך שהייתם; והיו כאלה שאשרת שהייתם פגה". לדבריהם, "הביקורת של בג"ץ הובילה לחשיבה מחדש, לעריכת התאמות במדיניות וכן להגנה על זכויות הפרט", כותבים הרופאים.

"חובתנו המקצועית והמוסרית להתריע"

הרופאים החתומים על המסמך שהוגש לוועדת החוקה בכנסת כותבים: "אנו מביעים דאגה רבה וחשש עמוק מהאפשרות שהרפורמה במערכת המשפט תשנה באופן מהותי את מערכת האיזונים והבלמים בין הרשות השופטת לבין הרשות המחוקקת והרשות המבצעת, וכי תהיה לכך השפעה, בין היתר, בתחום הבריאות. זוהי חובתנו המקצועית והמוסרית להתריע על הסכנות שמהווה הרפורמה בנוסח הנוכחי שלה לבריאות הציבור".

הרופאים מציינים כי "סולידריות חברתית היא מרכיב חיוני ליישום מדיניות בריאות הציבור. התמודדות עם משברים בתחום הבריאות מחייבת פעולה קולקטיבית. המחלוקת הציבורית העמוקה באשר לרפורמה המוצעת במערכת המשפט בישראל, הנוגעת בין היתר לסמכות בג"ץ לבקר החלטות שלטוניות, פוגעת בלכידות החברתית ושחיקת הסולידריות תכשיל התמודדות עם משברים בריאותיים שעוד נכונו לנו".

את נייר העמדה ריכזה ד"ר עו"ד שלי קמין-פרידמן, מומחית למשפט רפואי ומשפט בריאות הציבור במכון זולת. חלק מהרופאים החתומים על המסמך הם פרופ' נדב דוידוביץ, מנהל בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן-גוריון ופרופ' חגי לוין, יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל, פרופ' רחלי דנקנר מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל-אביב ופרופ' שמואל רשפון מבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה. עוד חתומים פרופ' רונית קלדרון מרגלית, מנהלת בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטה העברית והדסה, פרופ' אורלי מנור, נשיאת האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה ועו"ד יונתן דיוויס, נשיא האגודה לרפואה ומשפט.

בתוך כך, רופאים ועובדים במקצועות בריאות הנפש הודיעו כי ביום שני הקרוב ייעדרו מעבודתם ויצטרפו להפגנות נגד המהפכה המשפטית ברחבי הארץ. את המהלך מובילים רופאים החברים במאבק "החלוקים הלבנים". מטעם הרופאים ומטפלי בריאות הנפש שהצטרפו למאבק נמסר: "הדמוקרטיה הישראלית תחת מתקפה ברוטלית ואסור לעמוד מנגד. השינויים המסוכנת שמקדמת הממשלה יגרמו לפגיעה אנושה בבריאות הגוף והנפש של הציבור, וברפואה בישראל".