המלחמה על רפורמת הכשרות עולה שלב: יו"ר מפלגת נעם חבר הכנסת אבי מעוז (הציונות הדתית), שיגר מכתב התראה לפני נקיטה בהליכים משפטיים, ליו"ר הכנסת מיקי לוי (יש עתיד) וליו"ר ועדת הכנסת ניר אורבך (ימינה), בדרישה כי יפעלו להוצאת רפורמת הכשרות מחוק ההסדרים.

במכתב שנשלח בידי עו"ד אמנון לורך ממשרד עורכי הדין יגאל ארנון ושות' נכתב כי יש לכנס מחדש את וועדת הכנסת, ולקבוע כי יש לפצל את רפורמת הכשרות של השר מתן כהנא ולהעבירה לדיון בוועדה כהליך חקיקה נפרד.

בתחילת המכתב נטען כי אין כל קשר בין רפורמת הכשרות לתכנית כלכלית, וכי מטרת הרפורמה אינה תקציבית. בנוסף הובאה גם עמדתה של היועצת המשפטית של הכנסת שקבעה בחוות דעתה כי "התיקון יוצר מהפכה של ממש בהסדרת תחום הכשרות, מסדיר עיסוק וקובע הסדרים חדשים ומורכבים תוך שינוי מעמדם של רבני הערים והרבנות הראשית. אין קשר לתקציב ולא ברור מדוע נכלל בחוק ההסדרים, מומלץ לפצל להליך חקיקה רגיל".

עוד נכתב כי "דומה כי הוועדה דורסת לחלוטין את מטרתה המהותית של הצעת חוק התוכנית הכלכלית, ומתייחסת אליו כאוגדן עב כרס שנועד לאגד דברי חקיקה שנויים במחלוקת, שביחס אליהם לא הושגו הסכמות רחבות בכנסת הא ותו לא. מדובר בהתנהלות בלתי סבירה אשר אינה עומדת בקריטריונים שיווניים וסבירים ביחס לאופן הכללת הסדרים בחוק התוכנית הכלכלית.

עורך הדין שניסח את המכתב בשם מעוז סיים את דבריו וביקש את התייחסותם של יו"ר הכנסת ויו"ר ועדת הכנסת שכן "ככל שלא תשונה ההחלטה האמורה, שומרים לעצמם מרשנו את הזכות לנקוט בכל ההליכים המשפטיים העומדים לרשותם, לרבות עתירה לבג"ץ".