היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, הודיע לשר לביטחון הפנים, אמיר אוחנה, כי עליו להציג מועמד למפכ"ל משטרת ישראל עד לסוף החודש. הודעתו של היועץ המשפטי מגיעה ארבע ימים בלבד לאחר פסק הדין של בג"ץ בנושא, אשר קבע שעל הממשלה לפעול למינוי מפכ"ל במהירות.

לעדכונים נוספים ושליחת שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות 

"בהתאם לפסק הדין, להוראות חוק הפרשנות ולכללי המשפט המנהלי - אבקשך להודיעני בהקדם על המועד הצפוי להבאתו של מועמד על ידיך בפני הוועדה המייעצת לעניין מינויים לתפקידים בכירים", כתב מנדלבליט לאוחנה. "בתוך כך, לאור העדכון שנמסר על ידיך ואשר הובא במסגרת התגובה שהוגשה לעתירה, לפיו קיימת פגישות עם כל הניצבים במשטרת ישראל ועם חלק מהניצבים בדימוס כהכנה לתחילת הליך מינוי המפכ"ל, דומה כי נדרש לפעול להבאת מועמד בתוך זמן קצר ביותר, ולכל המאוחר יש מקום לעשות כן עד סוף החודש הנוכחי".

מנדלבליט גם התייחס בעצמו לפסק הדין של בג"ץ שניתן בנושא, וציין כי יש להתייחס לעובדה שחלפו כבר שנתיים מאז עזב את תפקידו המפכ"ל הקודם, רוני אלשיך. "חלפו בדיוק שנתיים מאז הסתימה כהונתו של המפכ"ל הקודם רב-ניצב רוני אלשיך", ציטט היועמ"ש מפסק הדין. "לנוכח חובת הממשלה והגורמים המוסמכים לפעול לאיוש משרת המפכ"ל בהתאם לכללי המשפט המנהלי, ובהינתן עמדת היועץ המשפטי לממשלה על נימוקיה (ומבלי שנעלמה מעינינו עמדתו של השר לביטחון פנים שהובאה במסגרת תגובתו ליעוץ המשפטי לממשלה) - ניתן בזה צו מוחלט המורה למשיבים (השר לביטחון פנים, ממשלת ישראל והיועץ המשפטי לממשלה) לפעול להבאתו של מועמד לתפקיד המפכ"ל בפני הוועדה המייעצת לממשלה לעניין מינויים לתפקידים בכירים במהירות הראויה".