שעות לאחר העתירה שהוגשה לבג"ץ נגד יו"ר הכנסת המתפטר - היועצים המשפטיים לכנסת ולממשלה העבירו את תגובותיהם לבית המשפט. התגובות היו חלוקות: היועמ"ש מנדלבליט הבהיר כי אין לאדלשטיין דרך להימנע מכינוס המליאה כדי שתבחר לו מחליף, אך היועמ"ש לכנסת עו"ד איל ינון טען כי הדבר בלתי אפשרי בשל המצב המשפטי הנוכחי לפיו "הגורם היחיד המוסמך לכנס היום את מליאת הכנסת ולכלול את בחירת יו"ר קבוע לכנסת ה-23 בסדר היום הוא יו"ר הכנסת המכהן". מאוחר יותר השיב אדלשטיין לבג"ץ: "צו מצפוני לא מאפשר לי לקיים את פסק הדין".

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

התגובות הועברו לבית המשפט בשעה 14:30, כפי שנדרשו היועצים המשפטיים לעשות. מטעמו של מנדלבליט נמסר כי עמדתו היא שעל אדלשטיין "לקיים, ככתבו וכלשונו, את הצו המוחלט המופנה כלפיו, כפי שנקבע בפסק-דינו החלקי של בית המשפט". היועמ"ש עמד על כך שבהתאם לתקנון הכנסת - התפטרותו של אדלשטיין נכנסת לתוקף רק מחרתיים - ולכן הוא יכול לכנס עוד היום את המליאה, כדי שזו תבחר לו מחליף.

תגובתו של היועמ"ש לכנסת הייתה שונה. לטענתו של עו"ד ינון, משום שלאדלשטיין אין סגנים ובגלל שוותיק חברי הכנסת במשכן - ח"כ עמיר פרץ - נבחר באופן אוטומטי לתפקיד, אבל רק בעוד 48 שעות, הגורם היחיד שמוסמך לכנס היום את המליאה הוא אכן אדלשטיין. ההבדל בין שתי התגובות היה בכך שלדברי הכנסת, אדלשטיין לא יוכל לכנס את המליאה עד אשר יורה על כך בית המשפט באופן מפורש.

יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין (צילום: הדס פרוש, פלאש 90)
"צו מצפוני לא מאפשר לי לקיים את פסק הדין". אדלשטיין | צילום: הדס פרוש, פלאש 90

בתשובה לחוות הדעת של היועמ"ש מנדלבליט לפיה יו"ר הכנסת לא יכול להימנע מקיום פסיקת בג"ץ, מסר אדלשטיין: "אני מצר על כך שבית המשפט החליט את אשר החליט ובחר באופן תקדימי להתערב בעבודתה של הכנסת ובשיקול דעתי, אך צו מצפוני לא מאפשר לי לקיים את פסק דינו. בשל כך הודעתי על התפטרותי. היא תיכנס לתוקף בתוך 48 שעות ולאחר מכן יוכל מי שיתמנה לקבל כל החלטה שימצא לנכון לקבל בהתאם לשיקול דעתו".

לדברי יו"ר הכנסת המתפטר, פסיקת בג"ץ עלולה למשבר חוקתי שלא נראה כמותו מאז קום המדינה. "בית המשפט הנכבד נגרר שלא בטובתו לתוך משא ומתן פוליטי שעוד נמצא בראשיתו ושהוא אינו צד לו ואינו מצוי בנבכיו", ציין. "אני סבור שאילו בית המשפט הנכבד היה ממתין עם פסק דינו, ייתכן והמציאות הפוליטית המשתנה תדיר בכל יום בישראל הייתה משתנה גם אז".

אסתר חיות (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)
תחייב את אדלשטיין לכנס המליאה? הנשיאה חיות | צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

אדלשטיין הוסיף כי הוא חולק על עמדת בג"ץ לפיה פסק הדין מקנה עצמאות לכנסת. "אני סבור שמשמעותו של פסק הדין היא פגיעה אנושה בכנסת כרשות עצמאית", כתב בתשובתו. "פסק הדין כופה עליי מועד סמוך לכינון הכנסת שלא ברור כלל ועיקר כיצד מועד זה נבחר ומדוע דווקא מועד זה ולא אחר. וזאת בשעה שכנסת כרשות עצמאית הייתה צריכה להגיע לנושא בחירתו של יו"ר קבוע בהסכמה רחבה וזאת כפי שנעשה ברובן המוחלט של הכנסות הקודמות".

עוד מסר אדלשטיין בתשובתו: "אני מקווה שבית המשפט הנכבד יכבד לכל הפחות את שיקול דעתי הפעם לגבי עצמי ולגבי החלטתי זו. איני מעוניין לבזות את בית המשפט הנכבד, אך לנוכח פסק דינו אני חש שנקלעתי למצב בלתי אפשרי ולכן הודעתי על התפטרותי".