ארכיון (צילום: חדשות 2)
בקרוב: תעודת זהות חכמה | צילום: חדשות 2

ועדה מיוחדת של הכנסת, בראשות ח"כ מאיר שטרית, אישרה היום את התקנות החדשות להקמת המאגר הביומטרי. בנוסף אישרו חברי הכנסת צו המאפשר לבצע את שלב פהיילוט של המאגר, שיחל בחודש נובמבר הקרוב ויסתיים כעבור שנתיים ב-31 באוקטובר 2013.

התקנות והצו שאושרו מפרטים את התהליכים הנדרשים ליישום "חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע". על פי התקנות, אזרחים אשר מעוניינים לחדש את תעודת הזהות או הדרכון שלהם יוכלו למסור את טביעות האצבע ותווי פנים שלהם ובכך יסייעו ליצור מערך רישום אוכלוסין מתקדם שיכיל פרמטרים מדויקים מאוד של זיהוי.

ח"כ שטרית התייחס לאישור שהתקבל בוועדה ואמר כי "קיימים מאגרים ביומטריים במדינות רבות בעולם ואין כל הצדקה להפחיד את האזרח הפשוט מפני החוק ויישומו". במסגרת התקנות, נקבעים ההסדרים לוידוא זהות התושבים, אופן נטילת הפרטים הביומטריים וההסדרים לשמירת פרטיותם של האזרחים תוך התחשבות בדתם ומסורתם.

הצו שאושר בוועדה, קובע תקופת מבחן של שנתיים במהלכן יחלו לבחון את התקנות באמצעות תושבים שיסכימו מרצון להשתתף בתהליך המבחן. הצו מגדיר מדדים לבחינת הצלחת הפיילוט, ובמהלכו יבוצעו סקרי שביעות רצון של התושבים ביחס להליך הנפקת מסמכי הזיהוי הביומטרי והשימוש בהם. כמו כן, אחת לחצי שנה יוגשו דוחות המבחן לראש הממשלה, שר הפנים, שר המשפטים והשר לביטחון פנים.

בדיון שהתקיים היום הוצעו גם שיפורים לנוסח התקנות והצו, שעיקרן עסק בהגנת פרטיות האזרח והוטמעו לתוך נוסח התקנות ולנוסח הצו.

דרכון אלקטרוני עם שבב מחשב

הדרכון האלקטרוני (e-passport) יכלול בתוכו שבב מחשב בעל תקשורת אלחוטית קצרת טווח. על השבב יישמרו קבצים שיכילו מידע ביוגרפי על בעל הדרכון: תמונה, טביעות אצבע, תאריך לידה ודוגמת חתימה. בנוסף, יוחדרו לתוך הדרכון סימנים למטרות אבטחה, חלקם גלויים וחלקם סמויים. בין היתר יופיעו על הדרכון תבליט של מנורה מבית כנסת עתיק, מגן דוד ורצף של התפתחות אותיות האל"ף-בי"ת העבריות. דפי הדרכון יחוברו זה לזה בעזרת חוט תפירה מיוחד שמחליף צבעים.

"הדרכון הישראלי יהיה הדרכון המאובטח בעולם", הצהיר אמנון בן עמי, מנהל רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים והוסיף כי "הדרכון הישראלי החדש יהיה מושקע ביותר מבחינת אמצעי האבטחה שהוכנסו אליו". מי שחושש מכך שנתוניו האישיים ישמרו במאגר ביומטרי, הבטיח מרכז הפרויקט הביומטרי במנהל האוכלוסין ברוך דדון ש"הנתונים במאגר יהיו מוגנים ולא ניתן יהיה לעשות בהם שימוש פוליטי או מסחרי".

מספור תעודות הזהות - לזכר קורבנות השואה

השכרה חודשית, ארכיון (צילום: חדשות 2)
זוף לתעודות הזהות הישנות | צילום: חדשות 2

אנשי משרד הפנים החליטו שמספרן הסידורי של תעודות הזהות הביומטריות יתחיל משישה מיליון, לזכר מספר היהודים שנספו בשואה. בנוסף, יוטמעו שישה מגיני דוד מסביב לשבב הביומטרי שיוכנס לכרטיס החכם.

בדומה לדרכון החדש, גם בתעודת הזהות יכיל השבב האלקטרוני שתי טביעות אצבע ומידע ביוגרפי מקיף על מחזיק הכרטיס. כל אדם שינפיק תעודה חכמה יקבל קוד סודי בן ארבע ספרות באמצעותו יוכל לבצע פעולות מסוימות מהמחשב הביתי כגון: הדפסת ספחים, הנפקת תעודת לידה, הנפקת תעודת פטירה ושינוי מען. חשוב לציין שהחלפת התעודה הישנה בזו החדשה תעשה ללא תשלום.

האגודה לזכויות האזרח מתנגדת: "הפיילוט הזה הוא בדיחה גרועה"

עו"ד אבנר פינצ'וק, ראש תחום פרטיות ומידע באגודה לזכויות האזרח, מתח היום ביקורת חריפה על ההחלטה. "החוק מדבר על הקמת פיילוט למאגר הביומטרי, שנועד לקיים בחינה מעמיקה של השאלה אם המאגר בכלל נחוץ ואם ניתן למצוא פיתרונות חלופיים. אלא שהאופן שבו גובש המתווה לפיילוט, ללא קביעת קריטריונים להצלחה או כישלון, הופך אותו לבדיחה גרועה. הדבר מדאיג במיוחד לאור העובדה שפיילוטים למאגרים ביומטריים, שנערכו במדינות אחרות בעולם, הסתיימו בסופו של דבר בהחלטות שלא להקים מאגרי מידע ביומטריים".

באגודה לזכויות האזרח הביעו חשש מפני הפעלת לחץ לא הוגן על אזרחים שיתבקשו להצטרף לפיילוט. "במהלך הדיון דרשנו להבהיר מפורשות, בכתב ובעל פה, לכל אדם שיוצע לו למסור טביעת אצבע לצורך השתתפות בפיילוט, כי סירוב להשתתף לא יפגע בזכויותיו, אולם מאיר שטרית סירב לכך – מה שמעמיד בסימן שאלה את עצם ההסכמה מדעת של המשתתפים".

 רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק