הרצאות נוספות:

מדמיון למציאות בעידן ה-NGN

טכנולוגיה וחדשנות כמנוע לקדמה

כיצד גופים יוצרים חווית משחק?

החלל הרב מימדי

כיצד פועלת MTVNI בעולם הדיגיטלי?

מחשוב ענן - להשתנות על מנת לשרוד

שדה הקרב בעידן הרב מימדי

המוסיקה בעידן הרב מימדי

המהפכה הרב מימדית בישראל