בארגון שורת הדין, המנהל תביעה בשם 20 אלף ישראלים כנגד פייסבוק בניו יורק ודורש צו מניעה כנגד החברה להפסקת ההסתה, אמרו בתגובה כי "מנכ"לית פייסבוק ממשיכה להתחמק מאחריותם להסתה. לו לפייסבוק באמת יש 'אפס סובלנות להסתה' כדברי המנכ"לית שלה, עליה להתייצב בבית המשפט בניו יורק ולהגן על עצמה מפני טענות עשרות אלפי הישראלים בתביעה. עליה להסביר מדוע אלפי פוסטים שקוראים לרצח ישראלים זוכים למענה שהם תואמים את כללי הקהילה של פייסבוק. אבל פייסבוק מתחמקת. במקום זאת פייסבוק מתחבאת מאחורי טענת חסינות ומסרבת להתמודד מול הטענות שבתביעה. כך לא נוהגת חברה שנלחמת בהסתה".