מדיניות חדשה שקבעה הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל אביב תקדם הקמה של 13 אלף דירות חדשות לאורך ציר תנועה שעובר בערים תל אביב, גבעתיים ורמת גן בתוואי קו המטרו M2. המדיניות החדשה נחשפת לראשונה ב-N12 וכוללת התחדשות ופיתוח בציר באורך 6.5 ק"מ המתחיל ממזרח לנתיבי איילון ועובר ברחובות עמק ברכה בתל אביב, כצנלסון בגבעתיים ושדרות ירושלים ברמת גן (ראו מפה מצורפת).

מסמך המדיניות קובע חזון חדש לציר בעקבות הקמת גשר עמק ברכה מעל לנתיבי איילון וקידום קו המטרו M2 לאורכו. המהלך מקודם בידי לשכת התכנון המחוזית בשיתוף שלוש הרשויות המקומיות ומטה מינהל התכנון. מטרת המדיניות היא יצירת מרחב לינארי עירוני בר-קיימא המעודד הליכתיות, כלכלה מקומית ומרחב ציבורי איכותי לצד טבע עירוני ודיור מכליל. זאת תוך הסתכלות רוחבית חוצה רשויות מחד והעצמת ייחודיות ומקומיות מאידך.

גבעתיים רמת גן תל אביב מטרו (צילום: google maps)
שטח הציר עבורו נקבעה המדיניות החדשה | צילום: google maps

הציר הראשי מחולק למספר מקטעים שכל אחד מהם בעל אופי ורמת אינטנסיביות שונים. המסמך מזהה שבעה מוקדים עירוניים חשובים המיועדים להעצמה של בינוי וריכוז בהם פעילויות שונות ומגוונות. שלושה מוקדים אלו הם במרחבי תחנות קו המטרו M2 תחנת נוגה ותחנת כצנלסון/בן-גוריון בגבעתיים ותחנת הרא"ה ברמת גן.

מוקדים נוספים להם ניתנת התייחסות מפורטת במדיניות הם צומת עליית הנוער/עמק ברכה במפגש בין תל אביב וגבעתיים, כיכר נח בצומת סירקין/כצנלסון בגבעתיים, מתחם "הברקוד" שבין הרחובות כצנלסון ושינקין בגבעתיים והדופן הדרומית של הר הבנים ברמת גן.

עדיפות לתחבורה ציבורית ולהולכי רגל

המסמך מציע מתווה לתוספת של כ-13 אלף יחידות דיור חדשות, תוך פירוט העקרונות התכנוניים לתוכניות מפורטות בדגש על עוצמות ואופי הבינוי, מוקדים עירוניים ופריסת שימושים.

מתחם שנקין-כצנלסון גבעתיים בתוואי קו המטרו M2 (הדמיה: אירית צרף נתניהו אדריכלות ובינוי ערים)
מתחם שנקין-כצנלסון גבעתיים בתוואי קו המטרו M2 | הדמיה: אירית צרף נתניהו אדריכלות ובינוי ערים

העקרונות התכנוניים מציעים להגדיר את מרחבי תחנות המטרו כמוקד משמעותי עם עירוב שימושים בהן ובסביבתן, לתכנן את הציר הראשי כמרחב בעדיפות לתחבורה ציבורית ולהולכי רגל, ולשפר את הקישוריות בין מבנים ומוסדות ציבור למרחבים ציבוריים פתוחים. כמו כן מוצע לשלב גגות פעילים במבני מגורים חדשים לטובת הרחבת המרחב הציבורי.

בסביבת מינהל התכנון אומרים כי המטרה היא יצירת פיתוח אינטנסיבי של תעסוקה, מסחר ומגורים במרחב תחנות המטרו מתוך ראייה שמבקשת לאפשר לתושבים לגור, לעבוד ולקנות באותה סביבה.

מתחם שנקין-כצנלסון גבעתיים בתוואי קו המטרו M2 (הדמיה: אירית צרף נתניהו אדריכלות ובינוי ערים)
מתחם שנקין-כצנלסון גבעתיים בתוואי קו המטרו M2 | הדמיה: אירית צרף נתניהו אדריכלות ובינוי ערים

בהתאם למדיניות החדשה, מקודמות בימים אלו בוועדה המחוזית תוכניות מפורטות לאורך הציר בגבעתיים ורמת גן. עם אלו נמנות תוכניות מפורטות במפגשי הרחובות נוגה-כצנלסון ובן-גוריון-כצנלסון בגבעתיים, הכוללות את ליבת התחנות ואת המרחב הסמוך. התוכניות המקודמות מכוונות ברוח המדיניות המתגבשת לעניין העצמה ותמהיל יחידות דיור, סוגי השימושים, אופי הפיתוח ויצירת המרחב הציבורי.

"מדיניות ברורה של מטרופולין מאוחדת"

יו"ר הוועדה המחוזית תל אביב ערן ניצן מסר כי "מהפכת המטרו מחייבת יצירת חזון תכנוני מטרופוליני בכדי לאפשר קידום של תוכניות מפורטות. ציר כצנלסון שמחבר בין ת״א, גבעתיים ורמת גן הוא סנונית ראשונה של מדיניות מחוזית ברורה במרחב כולו של מטרופולין מאוחדת, ומקדמת תפיסה תכנונית משותפת לכל השחקנים שתאפשר ליזמים לקדם תוכניות נקודתיות מועצמות לאורך ציר המטרו".

מתכנן מחוז תל אביב במינהל התכנון אדריכל ארז בן אליעזר מסר כי "מסמך המדיניות, שקודם בידי מינהל התכנון, מהווה חזון תכנוני מחוזי לחיבור בין הערים רמת גן, גבעתיים ותל אביב ויאפשר לתוכניות השונות להתחדשות עירונית שקודמו לאורכה כלי עבודה למינוף תהליכי ההתחדשות לטובת הכלל, בראי מערכות הסעת המונים ותחנות המטרו השונות הפרוסות לאורך הציר".

הדמיית המתחם הסמוך להר הבנים ברמת גן בתוואי קו המטרו M2 (הדמיה: אירית צרף נתניהו אדריכלות ובינוי ערים)
הדמיית המתחם הסמוך להר הבנים ברמת גן בתוואי קו המטרו M2 | הדמיה: אירית צרף נתניהו אדריכלות ובינוי ערים