בחודש מרץ נמשכה ההתאוששות במספר העסקאות בשוק הדיור לאחר השפל בחודשיים הראשונים של מלחמת "חרבות ברזל".

על פי סקירת משרד האוצר שפורסמה היום (ה'), סך הדירות שנמכרו במרץ האחרון עמד על 8,139 גידול של 19% בהשוואה למרץ אשתקד, וגידול של 8% בהשוואה לחודש הקודם.

בניכוי המכירות בסבסוד ממשלתי עמד מספר העסקאות בשוק החופשי בחודש מרץ על 7,337, גידול של 22% בהשוואה למרץ אשתקד וגידול של 12% בהשוואה לחודש הקודם.

עוד עולה מהסקירה, כי מכירות הקבלנים בחודש מרץ הסתכמו ב-3,792 - דירות, גידול חד של 34% בהשוואה למרץ אשתקד. בהשוואה לחודש הקודם זוהי עליה של 4%. בניכוי המכירות בסבסוד ממשלתי הסתכמו מכירות הקבלנים בשוק החופשי ב2,990 - דירות, גידול חד של 46% בהשוואה למרץ אשתקד וגידול של 11% בהשוואה לחודש הקודם.

עוד נמצא, כי בחודש מרץ נרשמה באזורי באר שבע וחיפה, גם הריכוזיות הגבוהה ביותר במכירות הקבלנים, כאשר עשר החברות הגדולות בכל אחד מאזורים אלו ריכזו כמחצית מכלל מכירות הקבלנים באזור.

62.5% רכשו מקבלנים דירה "על הנייר"

בניתוח מכירות הקבלנים בשוק החופשי לפי פרק הזמן הצפוי לקבלת הדירה נמצא כי שיעור הדירות הנמכרות "על הנייר" בחודש מרץ עמד על ,62.5% גידול של חמש נקודות אחוז בהשוואה לחודש הקודם, זאת לאחר ירידה כמעט רצופה מאז אוגוסט אשתקד. עם זאת עדיין מדובר בשיעור הנמוך ב8% בהשוואה למרץ אשתקד.

41% מהרוכשים על הנייר הם רוכשי דירה ראשונה. כ-25% הם משקיעים והשאר משפרי דיור.

במשרד האוצר מציינים, כי באזור באר שבע שיעור גבוה יחסית מבין רוכשי דירה ראשונה הם רווקים שכלל אינם מתגוררים במחוז הדרום.

מכירות יד שניה בחודש מרץ הסתכמו ב4,347 - דירות, גידול של 9% בהשוואה למרץ אשתקד וגידול של 12% בהשוואה לחודש הקודם.

ומה קורה עם יבוא מכוניות ומוצרי חשמל? 

רשות המסים פרסמה אף היא היום את סיכום חודש אפריל ביבוא מוצרים. ביבוא כלי רכב רכב נרשמה ירידה של 36.3% לעומת אפריל 2023 ובסך הכל נרשם יבוא בהיקף של 11,474 כלי רכב (פרטיים) לעומת  17,999  באפריל  2023. בתקופה ינואר – אפריל  2024 הסתכם יבוא כלי הרכב ב-63,520 כלי רכב לעומת 88,175, בתקופה מקבילה אשתקד, ירידה של 28.0%.

לפי נתוני רשות המסים, לא ניכרת השפעה של עליית המחירים ומצוקת יוקר המחיה בישראל על יבוא מוצרים. בחודש אפריל  2024, בהשוואה לאפריל  2023, עלה יבוא של מוצרי החשמל הלבנים והאלקטרוניקה הבידורית. במקררים, מכונות כביסה, מייבשי כביסה ומדיחי כלים עלה היבוא ב- 13.6%, 68.3%, 85.1% ו- 23.3% בהתאמה.

מתחילת השנה נרשמה מגמה מעורבת ביבוא מוצר החשמל ואלקטרוניקה בידורית. יבוא מקררים ומכונות כביסה ירד בשיעורים מתונים של 2.1% ו- 0.4% בהתאמה. יבוא של מייבשי כביסה ומדיחי כלים עלה ב- 44.5% ו- 60.2% בהתאמה.

למרות התייקרות הסיגריות בחודש שעבר, מדווחת רשות המסים כי יבוא הסיגריות עלה באפריל  2024 בשיעור של 22.3%. בסך הכול בתקופה ינואר – אפריל 2024 נרשמה ירידה של 3.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

יבוא טבק אחר, הכולל טבק לעישון, טבק לנרגילות, טבק למקטרת, סיגרים ויחידות טבק לחימום, ירד באפריל  2024 ב- 8.1% לעומת אפריל  2023.

סה"כ ערך כלל היבוא בחודש אפריל  2024 הסתכם ב-6.5 מיליארד דולר, ירידה של 3.7% לעומת ערך היבוא באפריל  2023.