בהתאם לציפיות - מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר ירד ב-0.5%, כך מדווחת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הירידה במדד מוסברת בעיקר בהוזלתם של שלושה סעיפים - דיור, דלק, והבראה ונופש בארץ ובחו"ל.

כמו כן, בהתאם להערכות המוקדמות, נרשמה ירידה של 5.5% במחירי הדלקים עקב ירידה במחירי הנפט בעולם. בנוסף, נרשמה ירידה של כ-4% במחירי בתי המלון ובנופשונים בחו"ל. לעומת הציפיות נרשמה ירידה של יותר מ-1% בשכר הדירה, דבר שהשפיע בצורה מכרעת על המדד כולו.

מדד המחירים לצרכן הוא המדד הרשמי למדידת האינפלציה בישראל ויש לו השלכות רבות על מחירי המוצרים הפיננסיים כגון משכתנאות, הלוואות וגם פקדונות שצמודים אליו. על פי המדד, עוד ירידות נרשמו בסעיפי ההלבשה בעקבות הקדמת מבצעי החורף. הוזלות נרשמו גם במחירי הלחם, החלב והמכוניות.

לעומת זאת, עליות נרשמו במחירי מוצרי קוסמטיקה, במיסים העירוניים עקב עדכון מחירי הארנונה, במחירי התרופות ובמחירי הירקות הטריים. כתוצאה מכך, עומדת האינפלציה בראיה שנתית על 3.3% -שליש האחוז מעל יעד המחירים שקבעה הממשלה.

50% מההוצאות: תקשורת, תחבורה דיור ומזון

מדובר במדד שעומד בהתאם לציפיות בשוק ההון וכתוצאה מכך צפוי בנק ישראל בסוף החודש להפחית את הריבית. בנוסף, מעריכים בשוק ההון כי בשבועיים הקרובים, ישגר נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר, תוכנית המיועדת להגביר את הנזילות בשוק ולמנוע את החרפת מחנק האשראי במשק.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה דווחה בשבוע שעבר על שינויים בהרכב המדד, מהם עולה כי חלקו של סעיף תחבורה ותקשורת הוא 21.1% מסל ההוצאות לתצרוכת, והוא מהווה את הסעיף הגדול ביותר בסל הצריכה הממוצע של משק הבית. מנתוני חישוב המדד יותר מ-50% מההוצאות של משפחה בישראל הן על שירותי תקשורת, תחבורה דיור ומזון. לעומת זאת, משקלו של סעיף חינוך, תרבות ובידור קטן מ- 12.9% אשתקד ל-12.5% עתה.