נגיד בנק ישראל הודיע אחר הצהריים על הפחתת הריבית במשק ב-0.5% לרמה של 3.75%. ההחלטה תיכנס לתוקפה החל מה-12 באוקטובר.

ההחלטה התקבלה לאור הלחצים האינפלציוניים במשק הישראלי שצפויים לקטון בצורה משמעותית, זאת על רקע המשך הירידה במחירי הסחורות בעולם והצפי להאטה בקצב הצמיחה של המשק. כמו כן, העלייה החדה באי הודאות בשווקים הפיננסיים בעולם והשלכותיה על השווקים הפיננסיים המקומיים.

בתגובה להודעת בנק ישראל, במסחר הבין בנקאי מתחזקים הדולר והאירו בלמעלה מ-1%, כל אחד. מדד המעו"ף עולה ב-4.7% ואילו מדד הבנקים מזנק ב-9.1%.

בבנק ישראל מציינים כי הפחתת הריבית הנוכחית תפעל לחיזוק יכולתו של המשק להתמודד עם האתגרים הניצבים בפניו.

עוד לדברי הבנק, הפחת הריבית תפעל להגברת רמת הנזילות בשווקים הפיננסיים המקומיים. עוד מדגישים בבנק כי ההחלטה להפחית את הריבית היא בהתאם ליעדי בנק ישראל לתמוך בצמיחת המשק וביציבותו הפיננסית.