בנק הפועלים פירסם הבוקר במסיבת עיתונאים את התוצאות הפיננסיות לשנת 2008: הבנק סיים את השנה בהפסד נקי של 895 מיליון שקל, בעוד ההפסד התפעולי מפעולות רגילות - 1.47 מיליארד שקל.

לדברי הבנק, ההפסד ב-2008, בהשוואה לרווח של 2.68 מיליארד שקל ב-2007, נבע בעיקר מהגורמים הבאים: ירידה של 3.67 מיליארד שקל ברווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחומ"ס, עלייה של כמיליארד שקל בהפרשה לחומ"ס, ירידה של כ-600 מיליון שקל בהכנסות, עלייה בהוצאות תפעוליות ואחרות, וירידה ברווח מפעולות רגילות של חברות כלולות.

עם זאת, מספר גורמים צמצמו את הירידה ברווחיות: ירידה של 1.85 מיליארד שקל בהפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות, עלייה ברווח מפעולות בלתי רגילות ועוד.

ההפסד הרבעוני עמד על 363 מיליון שקל, יותר מכפי שהזהיר הבנק להפסד של 250 מיליון שקל, ובהשוואה לרווח נקי של 219 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2007.

הרווח מפעילות מימון לאחר הפרשה לחומ"ס - 1.73 מיליארד שקל; ההפרשה לחובות מסופקים - 1.5 מיליארד שקל. הלימות ההון של הבנק, לסוף שנת 2008, עלתה ל-11.15%. הבנק צופה כי ב-2009 ירשום תשואת רווח נקי של 4%-7% ביחס להון העצמי.

"השנה הגרועה ביותר בעולם הפיננסי המודרני"

מנכ"ל הבנק שהודיע אתמול על התפטרותו, צבי זיו, אמר כי "שנת 2008 הייתה השנה הגרועה ביותר בעולם הפיננסי המודרני, אף כלכלן לא השכיל לנבא את ההרס שהצונאמי הכלכלי הזה נושא עימו". זיו התייחס לעזיבתו את הבנק, ואמר: "יש ויכוחים עקרוניים בנוגע לדרך העבודה, קיבלתי את ההחלטה בנקודת זמן שהבנק צלח את המשבר והוא יכול לעמוד בכל האתגרים האלה בהצלחה".

מנכל בנק הפועלים התפטר (צילום: חדשות 2 - יוסי זילברמן)
דני דנקנר וצבי זיו, הבוקר | צילום: חדשות 2 - יוסי זילברמן

דני דנקנר, יו"ר דירקטוריון הבנק, מסר כי הוא "מרגיש הערכה גדולה כלפי צביקה - הוא עזר להביא את הבנק לחוף מבטחים". דנקנר הוסיף: "אני אומר בוודאות - לא יהיו פיטורים בבנק הפועלים. אני מקווה שכבר ברבעון הראשון אנחנו נחזור לרווחיות".

בהמשך הוסיף יו"ר הדירקטוריון כי "ראש הממשלה נכנס בתקופה קשה, מר נתניהו הוכיח בתפקידיו הקודמים את נכונותו לפעול גם בעזרת החלטות לא פופולאריות. המערכת הפוליטית נמצאת לאחר הכרעה עם ממשלה נקייה מהתחייבויות קודמות - ואת זה צריכים לנצל".

לפני חודשיים: אזהרת הפסד של 250 מיליון שקל

יש לציין, כי בתחילת פברואר פירסם הבנק אזהרת רווח, לפיה צפה לרשום הפסד של 250 מיליון שקל ברבעון הרביעי של שנת 2008. עקב כך העריך הבנק כי לא יעמוד בתשואת הרווח הנקי השנתי על ההון העצמי לשנת 2008. עפ"י ההערכות של הבנק, הפועלים צפה כי ידווח גם על הפסד שנתי ב-2008, וכי התשואה על ההון העצמי לשנת 2008 תהיה שלילית בסדר גודל של בין 3%- ל-5%-.

בהודעתו ציין הבנק, כי על אף "המשבר הכלכלי החריף אשר שוטף את העולם ומתוך הנחה שהמשבר יימשך, בעולם ובישראל, גם במהלך שנת 2009, הבנק עדיין צופה כי יצליח להניב בשנה קשה זו תשואה חיובית על ההון העצמי".