הריבית במשק בשפל הסטורי: נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר, שוב הוריד את הריבית, ולאחר הפחתה של 0.25% היא עומדת כעת על 0.75% בלבד.

רוב כלכלני השוק ציפו והסכימו כי המצב הנוכחי במשק דורש הפחתה גורפת יותר. הסיבות לכך ברורות: מיתון עמוק בשילוב של תחילת תהליך של דפלציה ודולר שעדיין נמוך. אם היו ספקות לגבי חומרת המצב, היה מספיק לבדוק את הנתונים שהתפרסמו ביומיים האחרונים

כמה עוד אפשר להוריד?

החלטתו של פישר היום מהווה מעין אמירה כי הוא החליט, לפחות לעת עתה, להפסיק או להמתין עם המשך הפחתות הריבית על מנת שלא לסיים את התחמושת הזו כבר עתה. בסוף ההודעה שפרסם בנק ישראל נכתב כי "כעת, עם קביעת הריבית ברמת שפל הסטורית, יתמקד בנק ישראל בשימוש בכלים נוספים, כדי ליצור הרחבה מוניטרית". ייתכן כי בכך רומזים בבנק ישראל כי נכון לעת עתה אין כל כוונה להמשיך ולהפחית את הריבית שכן הפחתות נוספות מהשיעור הנוכחי עלולים לערער את היציבות הפיננסית של המשק. 

גם נתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לא משאירים מקום לספק: ישראל נמצאת במיתון. התמ"ג הישראלי רשם צמיחה שלילית של חצי אחוז, והצריכה הפרטית ירדה במחצית השנייה של 2008 ב-1.1%.