IBM (צילום: רויטרס)
הערות גזעניות ב-IBM? | צילום: רויטרס

לבית הדין לעבודה בתל אביב הוגשה תביעה בסך 800 אלף שקלים של עובד IBM לשעבר, הטוען כי פוטר בשל מוצאו העדתי וסבל מהתנכלות חוזרת ונשנית מצד מנהליו וחבריו לעבודה.

התובע, שעבד כמנהל תמיכה טכנית בחברה ופוטר לפני כשנתיים, סיפר כי זמן קצר אחרי שמונה לתפקיד ניהולי, החלו הסובבים אותו לכנות אותו בשמות גנאי ולהקניט אותו על רקע מוצאו התימני. לטענתו, ההתנכלות גרמה לו פגיעה נפשית קשה בסביבתו המקצועית, והובילה במישרין לפגיעה במרחב תפקודו המקצועי, מה שהביא לבסוף לפיטוריו.

לדברי עורכי דינו של התובע, אייל שטרנברג ומורן פטאל מקבוצת איתן-מהולל, הפך מרשם ל"כר החבטות של העובדים" ול"ליצן החצר". לטענתם ההתנכלות לו באה לידי ביטוי באמירות כמו "שחור", "חומי", "בין לאדן", "אין כניסה לשחורים", "הכניסה לאשכנזים בלבד", "שלושה תימנים ביחד זה מסוכן", "שחור, כבר תרמנו" ועוד.

"יא מסטול, לעסת יותר מדי גת"

התובע טוען כי גם סמנכ"ל הכספים, בני הניג, נהג להקניט אותו. "הוא אמר לי: 'יא מסטול, לעסת יותר מדי גת" ו"התקלה במחשב שלי חוזרת בגלל הגת שאתה אוכל כל היום'".

עוד טוען העובד לשעבר כי הוא אינו התימני היחיד שסבל מהתנכלות וכי היה עד להתרחשותה גם כלפי עובדים אחרים ממוצא תימני. לדבריו, הוא הועבר מתפקידו הניהולי בטענה לירידה דרסטית בתפקודו, ולאחר שדחה תפקידים זוטרים ולא הולמים שהוצעו לו, הוא פוטר. כשסיפר למנכ"ל מאיר ניסנסון על הגזענות ועל העברתו מתפקידו, נתקל "בחומה בצורה של אדישות".