דיסקונט
החדשות
החדשות

האוצר נגד ביטול ההפרדה בבזק

הממונה על התקציבים במשרד האוצר שלח מכתב חריף למנכ"ל משרד התקשורת ובו התריע מפני ביטל ההפרדה התאגידית בקבוצת בזק: "יחריף את המצב התחרותי בשוק ויפעל לרעת הצרכנים"

ההפרדה המבנית תבוטל?
האוצר נגד ביטול ההפרדה בבזק