המימון הגבוה ביותר: בהתנחלויות; ארכיון (צילום: רויטרס)
המימון הגבוה ביותר: בהתנחלויות; ארכיון | צילום: רויטרס

מרכז אדוה מפרסם הלילה דוח על אי השוויון במימון ממשלתי של תקציבים מוניציפליים, ממנו עולה כי לאורך השנים גדלה משמעותית ההשקעה של הממשלה ברשויות המקומיות, והגידול המשמעותי ביותר - נרשם דווקא בישובים הערביים. ביהודה ושומרון - ההתנחלויות החרדיות מקבלות יותר תקציבים בהשוואה להתנחלויות האחרות.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק

נתוני הדוח מתייחסים לשנת 2012, כשבמקביל נבדקה גם ההשתתפות הממשלתית מאז 1991. אי השוויון נמדד באמצעות חישוב לנפש של ההשתתפות הממשלתית. המסמך משווה בין ארבע קבוצות של יישובים: יישובי "פורום ה-15" של 15 הערים העצמאיות מבחינה תקציבית, עיירות פיתוח, יישובים ערביים, התנחלויות ביהודה, שומרון ויישובי רמת הגולן.

בין 1991 ל-2012, ההשתתפות הממשלתית המיועדת הגבוהה ביותר, בחישוב לנפש, נרשמה בהתנחלויות. ב-2012 היא עמדה שם על 2,695 שקלים לתושב בממוצע בהשוואה ל-2,277 שקלים ביישובים הערביים, 1,892 שקלים בעיירות הפיתוח ו-1,684 שקלים ביישובי "פורום ה-15".

במהלך השנים הללו, הגידול המשמעותי ביותר בהשתתפות הממשלתית המיועדת נרשם ביישובים הערביים - מ-746 שקלים לנפש ב-1991 ל-2,277 שקלים ב-2012. לעומת זאת, עיירות הפיתוח הן קבוצת היישובים היחידה שבה נרשם צמצום בהשתתפות המיועדת.

מענקי האיזון הגבוהים ביותר: בהתנחלויות

אבחנה בין התנחלויות חרדיות - בית"ר עילית, מודיעין עילית ועמנואל - לאלו שאינן חרדיות מעלה כי האחרונות קיבלו מימון ממשלתי מיועד הגבוה פי 2.4 מזה של מקבילותיהן החרדיות - 3,213 שקלים לנפש לעומת 1,359 שקלים לנפש, בהתאמה. במרכז אדווה מציינים כי צורת החינוך ביישובים האלה, שם רוב המוסדות משתייכים לזרם העצמאי, מסבירה חלק מהמימון הממשלתי הגבוה.

המרכז גם בדק את מענקי האיזון המשמשים להקטנת הגירעון המצטבר של רשויות מעוטות משאבים. יישובי פורום ה-15 אינם מקבלים מענקי איזון כלל. בתקופת האינתיפאדה השנייה קוצץ מאוד תקציב הממשלה למענקי האיזון, דבר שפגע בכל היישובים המקבלים מענקים שכאלו.

התמיכה עולה. כפר ערבי בגליל, ארכיון (צילום: פלאש 90, הדס פרוש)
התמיכה עולה. כפר ערבי בגליל, ארכיון | צילום: פלאש 90, הדס פרוש

בעיירות הפיתוח המענקים קטנו עוד לפני הקיצוצים התקציביים של תקופת האינתיפאדה השנייה, אך המגמה התחזקה לאחר אותם קיצוצים ובשנת 2012 הם עמדו על 671 שקלים לנפש. ההתנחלויות נהנו במהלך כל התקופה ממענק האיזון הגבוה ביותר, בחישוב לנפש.

גביית מסים נמוכה

מבדיקת ההכנסות וההוצאות של היישובים, מצבם של יישובי פורום ה-15 הוא הטוב מבין הקבוצות בכל הקשור להכנסות עצמיות עם הכנסה עצמית לנפש של 5,401 שקלים לתושב ב-2012 ולכן הם אינם נזקקים למענקי איזון. עיירות הפיתוח נמצאות במקום השני - 3,626 שקלים, וביישובים הערביים - 1,406 שקלים בלבד מה שיכול להעיד על אחוז גביית מסים נמוכה בתוך היישובים.

ההתנחלויות מצויות בתווך, בין עיירות הפיתוח ליישובים הערביים, עם הכנסות עצמיות בגובה של 2,690 שקלים לנפש בממוצע, אך הכנסתן של אלה הלא-חרדיות גבוהה פי שניים מזו של אלה החרדיות. ההכנסות העצמיות של ההתנחלויות החרדיות היו דומות במהלך כל התקופה שבדקנו לאלו של היישובים הערביים. בשני המקרים מדובר ביישובים הנעדרים תשתית כלכלית עצמאית שאוכלוסייתן מתאפיינת בשיעורי העוני הגבוהים ביותר בישראל - למעלה מ-50%.

רמת ההוצאה העירונית הנמוכה ביותר נרשמה ביישובים הערביים: ב-2012 הן עמדו על 4,688 שקלים, לעומת כ-6,400 שקלים ומעלה בשאר קבוצות היישובים. הוצאותיהן של ההתנחלויות עמדו ב-2012 על 6,431 שקלים, כשההוצאה לנפש בתקציב הרגיל בהתנחלויות החרדיות הייתה הנמוכה ביותר, נמוכה אף מזו של היישובים הערביים, בעוד שההוצאה בהתנחלויות הלא-חרדיות - 7,416 שקלים - הייתה גבוהה פי שניים והגבוהה ביותר מבין כל הקבוצות שנבדקו.