ushops
החדשות
החדשות

"כל מה שמרוויחים, משלמים למדינה"

30% מהעסקים הקטנים שנפתחים בישראל נסגרים בתוך שנתיים. הסיבה העיקרית לכך היא תשלומי האגרות וההיטלים המוטלים על בעלי העסקים הצעירים. הצעה חדשה של חבר הכנסת פולקמן תנסה לסייע להוריד את הנטל

יושופס