ממשרד האוצר נמסר בתגובה: "היעד המרכזי של הוועדה הינו הגדלת מלאי התכנון למגורים לטובת הרחבת היצע הדיור. על פי חוק, 30% מיחידות הדיור המאושרות במתחם ישווקו להשכרה. תכנית הבינוי היא זו שמייצרת את המשאבים לטפל בקרקע המזוהמת באמצעות שיתוף פעולה בין רשות מקרקעי ישראל והמשרד להגנת הסביבה".