הפיקוח על הבנקים הפיץ אתמול (שלישי) לכלל התאגידים הבנקאיים רשימת צעדים בהם הוא מתכוון לנקוט בתחום העמלות במספר תחומים: שירות המסלולים, טיפול בעמלות חריגות ועמלת קנייה, מכירה ופדיון ניירות ערך מניות ואג"ח ישראליים. כל הצעדים יעוגנו בחקיקה הנדרשת לצורך הוצאתם אל הפועל. במקביל, הגישה המפקחת על הבנקים לוועדת הכלכלה של הכנסת את הדיווח החצי-שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק

המפקחת, ד"ר חדוה בר, הסבירה כי "מהדוח שאנו מציגים היום עולה כי עלות השירותים הבסיסיים והשכיחים למשק בית עומדת על פחות מ-15 שקל לחשבון בממוצע, והיא במגמת ירידה בכל השנים האחרונות. מספר עמלות חריגות טופלו בשנים האחרונות על ידי הפיקוח על הבנקים באמצעות הטלת פיקוח על המחיר או על ידי ביטול העמלה. יחד עם זאת, אנו סבורים כי יש לסיים את הטיפול בעמלות חריגות שנותרו".

כמה יעלו העמלות המעודכנות? (צילום: חדשות 2)
כמה יעלו העמלות המעודכנות? | צילום: חדשות 2

כך, למשל, יוזלו עמלות המסחר על ניירות ערך בבורסה מעמלה בגובה של עד 0.65% מהיקף העסקה לעמלה בגובה עד 0.4% מהיקפה; עמלת "הפקת דוח", בגין הדפסת דוח על מצב החשבון, יוזל לעד 15 שקלים במקום עד 55 שקלים כיום; ועמלת "שיעוד מועד פירעון בהלוואה לדיור" - העמלה על שינוי היום בחודש בו משולמת המשכנתה - תוזל בעשרות אחוזים, מעד 125 שקלים ל-6.5 שקלים בלבד.