CES
החדשות
החדשות

מהיום: סוף ל"דמי טיפול" בכרטיסים

הרשות להגנת הצרכן הורתה לרשתות הקולנוע ומשרדי הכרטיסים הגדולים לחדול מגביית אותם "דמי טיפול" לאלתר. הסנקציה בגין הפרה - קנס בסך 200 אלף שקלים לעסק בודד ו-400 אלף שקלים לתאגיד