בנק ישראל מקרר את שוק הדיור: המפקח על הבנקים, רוני חזקיהו, פרסם היום טיוטת הנחיות לגבי אשראי משכנתאות, המחמירה מאוד את כדאיות לקיחת משכנתא וצפויה לייקר מאוד את הריבית על משכנתאות. "אין בועה בשוק דיור והצעדים שננקוט יביאו לכך שלא נגיע לבועה", אומרים בבנק ישראל.

עוד לא הצטרפתם ל"חדשות 2" בפייסבוק?

בטיוטה, שכותרתה "התפתחויות בסיכונים בגין הלוואות לדיור", מסביר חזקיהו כי "בהינתן סביבה של ריביות נמוכות במשך תקופה משמעותית ולאורך זמן, אנו עדים לעלייה רצופה בביקושים לדיור. הן בהיקף הביצועים בהלוואות לדיור והן בגודל הממוצע של כל הלוואה".

‎‎הסיכון גדל

הנגיד היוצא פרופ' סטנלי פישר (צילום: חדשות 2)
בולם לפני שתהיה בועה. פישר | צילום: חדשות 2

‎‎לאור זאת סבור בנק ישראל, כי הסיכון בשוק הדיור גדל ולכן מנחה את הבנקים להחמיר בהלוואות המשכנתא החדשות שניתנו מ-1 אפריל. חזקיהו מנחה, כי במידה ששיעור המימון במועד העמדת האשראי (כלומר היחס בין הלוואת המשכנתא לבין שווי הדירה בזמן מתן ההלוואה) גבוה מ-60% - יפריש הבנק לחובות מסופקים 0.75% מההלוואה. הדרישה להפרשה נוספת תחול מהדו"חות הכספיים לרבעון השני.

בממוצע נלקחות משכנתאות בשיעור מימון של 70%, כך שההוראה תחייב את הלקוחות להגדיל את ההון העצמי לרכישת דירה ב-33%. וזאת, מכיוון שיצטרכו כעת להביא מהבית 40% מערך הדירה, במקום 30%.

לחילופין, אם יסכים הבנק לתת משכנתא בשיעור מימון של 70%, תתייקר הריבית על הלוואות משכנתא במימון גבוה, בשיעור של 1%-1.5%. זאת, מאחר שהבנקים צפויים לגלגל את העלות הנוספת על הלקוחות.

גורמים בבנק אמרו עוד, כי בכוונת הפיקוח להמשיך ולעקוב אחר ההתפתחויות והסיכון בענף, ולבחון את הצורך בנקיטת אמצעים נוספים, ככל שיידרש.

בבנק ישראל מסבירים כי "ההנחיות החדשות נקבעו על רקע תהליכים מאקרו-כלכליים וענפיים, אשר גורמים לעליית מחירים בשוק הדיור באזורים רבים בארץ, מעבר לעלייה ברמת החיים ולהכנסות משקי הבית ואשר מתבטאות גם בגידול בכמות ההלוואות, בגודל הממוצע של הלוואה וביחס שבין ההלוואה הניתנת לבין שווי הנכס המשועבד. תהליכים אלה גורמים לכרסום מתמשך באיכות תיקי האשראי לדיור ולגידול בסיכון בכלל התיק".