פרסום ראשון: המועצה הישראלית לצרכנות שגרה לאחרונה מכתב דחוף לחברת התעופה "ארקיע", ובו דרשה התייחסות בהולה לתלונות רבות שהצטברו נגד החברה. ב"ארקיע" ממשיכים להתעקש שהם פועלים כשורה ואומרים: "אין כל בסיס לטענות".

במכתב של המועצה לצרכנות מפורטים מקרים רבים של התנהלות לקויה ואף מנוגדת לחוק. מהתלונות עולה כי ארקיע אינה זמינה בפלטפורמות השונות, מטעה בפרסומים, מאבדת מזוודות בדרך ליעדים שונים ולא מחזירה כסף ופיצויים המגיעים ללקוחות.

בין היתר, צוין סיפורה של א', תושבת אילת, שסיפרה כי ניסתה להזמין כרטיסי טיסה למספר אנשים - כולם תושבי אילת, אשר זכאים למחיר מיוחד. לאחר שבחרה את הטיסה ועברה לדף התשלום, ראתה לפתע שהמחיר הוקפץ למחיר המלא ללא אפשרות לשינוי למחיר המיוחד. זה לכאורה בניגוד לאיסור ההטעיה המפורש, המעוגן בחוק.

בסעיף אחר צוינו מספר תלונות של לקוחות שביטלו טיסות - ועל אף שקיבלו התראה כי יקבלו החזר תוך שבועות בודדים, לא קיבלו את כספם. באחד המקרים מתלוננת סיפרה שהיא לא קיבלה מעולם החזר, בעוד שב"ארקיע" מתעקשים שכספה הוחזר.

מארקיע נמסר בתגובה: "ארקיע פועלת בצורה מקצועית ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן לרבות בכל הנוגע לנכונות פרסומיה ו/או לטיב השירות ו/או להשבת תמורה במועד במקרה של ביטול עסקת מכר מרחוק, ואין כל בסיס לטענות ההטעיה שהועלו במכתב המועצה לצרכנות בהקשר זה ובכלל. ארקיע דואגת להעניק ללקוחותיה את השירות המקצועי והמהיר ביותר כאשר למעלה מ- 95% מהתלונות שאוזכרו במכתב המועצה לצרכנות טופלו.

"בדומה, ארקיע מקיימת בקפדנות את הוראות חוק שירותי תעופה לרבות בכל הנוגע להשבת התמורה במקרה שיש זכאות לכך על פי החוק, כאשר חשוב להדגיש כי לעניין הפיצוי הסטטוטרי הקבוע בחוק הרי שקיימים מקרים בהם נגרם עיכוב בטיסה מנסיבה שאינה בשליטת ארקיע כך שאין זכאות לפיצוי. כך גם קיימים מקרים בהם סוכני הנסיעות אינם מבצעים את הפעולה הנדרשת לצורך החזר כספי במקרים בהם הצרכן זכאי לכך ולארקיע, חברת התעופה, אין כל שליטה על כך.

"יש להצר על כך כי לאחר תקופה ממושכת של משבר קורונה עולמי שהשפיע בראש ובראשונה על חברות התעופה והתיירות, עד כדי השבתה מוחלטת של פעילות החברה במשך תקופה ארוכה, מועלות טענות ביחס לזמינות , רמת שירות ועוד, כאשר ארקיע נוקטת בכל המאמצים לפעול לשביעות רצון הלקוחות ועובדה כי הרוב המוחלט של התלונות שנטענו טופלו. ארקיע סבורה כי אין מקום לנהל את ההידברות מול המועצה לצרכנות בכלי התקשורת ותשיב באופן מסודר לטענות במכתב ותראה כי הן חסרות כל שחר".