הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן מתכוונת להטיל קנס של 584 אלף שקלים על חברת פלאפון, בגין הטעיית צרכנים, כך פורסם הבוקר (שני). זהו העיצום הכספי השלישי שהוטל על החברה. החקירה נפתחה לאחר שהתקבלו תלונות מצרכנים ולפיהן הם שילמו על מוצרים שלא ביקשו וללא ידיעתם. לפלאפון עומדת הזכות לטעון כנגד הכוונה להטיל עיצום כספי והן לעניין סכומו, בתוך 45 ימים.

על פי חקירת הרשות, חברת פלאפון פנתה לצרכנים והציעה להם, הן באמצעות נציגיה הטלפוניים והן באמצעות נציגים במרכזי השירות, לשנות את התוכנית עליה הם מנויים ולהוזיל את עלותה, לרכוש מכשיר סלולארי חדש או לשדרגו וכדומה.

במהלך עסקת הסלולר, נציגי החברה ביצעו עסקת מכירה נוספת, שבה נמכר ללקוח מוצר נוסף - רמקולים, אוזניות, טאבלט ועוד - אך עסקה זו הוסתרה מהצרכן. העסקה הנוספת הוצגה ככלולה בתוך עסקת הסלולר ולא כעסקת מכירה שונה ומובדלת שהצרכן אינו מחויב כלל לבצעה. הצרכנים מצאו עצמם משלמים על מוצר אשר ברובם המכריע של המקרים כלל לא היה להם צורך בו, ושרק בדיעבד נודע להם כי אינו כלול במקורו במחיר עסקת שירותי הסלולר כפי שהוטעו לחשוב.

מהרשות נמסר כי נציגי החברה הטעו את הצרכנים באופן אקטיבי, גרמו להם לחשוב כי המוצר ניתן ללא עלות, ובאופן פסיבי, כאשר בחרו שלא להציג בפניהם את העובדה הפשוטה והבסיסית כי מדובר בעסקת מכירה לכל דבר ועניין. "נציגי החברה לא ערכו הבחנה בין עלות שירותי הסלולר לבין מחירו הכולל של המכשיר, לא מסרו לצרכנים כי למעשה הם רוכשים את המכשיר באופן מובחן מרכישת שירותי הסלולר ולא נקבו במחיר הכולל של העסקה", נכתב.

בחלק מהמקרים, החברה גבתה מהצרכנים מחיר גבוה מזה שסוכם עימם בשיחת המכירה. במקום שבו הצרכן דרש לשלם את המחיר שסוכם עמו ולא יותר, החברה סירבה לכך.

במקרים נוספים, נציגי השירות הציגו את עלות המוצר כמחיר מסוים, המשולם בתעריף חודשי ובפריסה ל-36 תשלומים, והחברה הסתירה מהצרכן כי הוא יכול לשלם בעד המוצר במזומן או בפריסת תשלומים מופחתת ובכך להוזיל את עלות העסקה.

מחברת פלאפון נמסר בתגובה: "מדובר בתלונות בודדות מלפני כארבע שנים, במרביתן טיפלנו זמן רב לפני פניית הרשות וחלקן מבוססות על עובדות לא נכונות. הן אינן מייצגות את מדיניות החברה".