מרשת אורבניקה נמסר בתגובה: "כל מוצרי החברה הינם מוצרים ברמה גבוהה ועומדים בתקנים הבינלאומיים. אנו מעמידה את נושא העמידה בתקנים בראש מעייניה ומשכך תערוך בדיקה מקיפה של הנושא".

מרשת קסטרו נמסר בתגובה: "אימצנו ביוזמתנו את התקן האירופי המחמיר, למרות שכיום לא קיים תקן רשמי לתכשיטים בישראל. כאשר יתקבל תקן רשמי - נפעל לפיו".

מרשת טופ-טן נמסר בתגובה: "אנו דואגים לשמור על תקינות מוצרינו ובטיחותם המרביים עבור לקוחותינו ולשם כך מבצעים בדיקות בקרה ואיכות בצורה קבועה ותדירה. אנו מבינים מתחקירכם שנמצא מוצר בודד שאינו תקין, מתוך עשרת אלפי מוצרים קיימים. נבדוק ובמידת הצורך נטפל נקודתית".

מרשת הוניגמן נמסר בתגובה: "לאור מסקנות משרד הבריאות מינואר 2017 פעלה הרשת במיידי להסרת המוצרים שלא עמדו בתקן ודאגה לבדיקה חוזרת על כל מוצר חדש. יחד עם זאת, כל לקוח שרכש מוצר ומבקש להחזירו יקבל את מלוא ההחזר בגינו. נשמח לקבל ממשרד הבריאות תקן ברור שעל פיו נעבוד וכל הספקים יתיישרו לפיו".