בקרוב: מהפכה במחירים (צילום: גלובס)
הוט ו-יס לא יעלו מחירים | צילום: גלובס

'הוט' ו-'יס' לא יוכלו להעלות מחירים: המועצה לשידורי כבלים ולוויין התכנסה לישיבה מיוחדת על מנת לדון בבקשות של החברות 'הוט' ו-'יס' להעלאות מחירים. בסוף הישיבה החליטה המועצה כי החברות לא יוכלו להעלות מחירים בשלב זה ובנוסף, תיקבע מדיניות תמחור חדשה לשירותי הטלוויזיה.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק

בחודש נובמבר פנו חברות 'הוט' ו-'יס' למועצה לשידורי כבלים ולוויין בבקשה לאשר להן להעלות מחירים למגוון שירותים בהם: שירותי וי.או.די, ערוצי הספורט, ערוצי הפרימיום ועוד. המועצה דנה בבקשה והחליטה לדחות אותה מנימוקים שונים בהם פגיעה בתחרות, אפליה בין לקוחות והטעיה.

על מנת לבחון את בקשת החברות פנתה יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולוויין לד"ר רועי שלם שערך בדיקה כלכלית מקיפה. התוצאות שהגיש ד"ר שלם העלו כי שיטת התמחור בה נהגו החברות כללה גם הצעת מגוון של מבצעים ללקוחות בהתאם ליכולת המיקוח שלהם, ללא שמבצעים אלה היו שקופים וידועים לכל הלקוחות.

"השקיפות היא מרכיב חשוב ביותר לקידום התחרות ולהסרת חסמים ולהבטחת השוויון, ובהיעדרה יש משום הטעיית הלקוח", מסר שלם למועצה. בנוסף העלתה הבדיקה כי שיטת התמחור הנוהגת היום בשוק מורכבת ממחירון אחיד שבפועל כמעט שלא נעשה בו שימוש ומאלפי מסלולי מבצע ה"נתפרים" ללקוח על פי מידותיו. "אלפי המבצעים המוצעים היום בשוק אינם גלויים ללקוח פרקטיקה הגובלת בהטעיה צרכנית לכאורה", הוסיף שלם.

המבצעים יפורסמו, המחירים לא יעלו

החלטות המועצה לשידורי כבלים ולוויין יחייבו את החברות לפרסם את המבצעים תוך פרק זמן של שבוע ימים לכל היותר. "יש לשים לב לחשיבות הטמונה בעקרון השקיפות ולהוראות השקיפות שכבר קיימות ברישיון לגבי מסירת מחירים ותעריפים למנוי", נמסר בהחלטה.

המועצה הנחתה את החברות לקבוע מדיניות שתבטיח כי הן יקיימו את הוראות הרישיונות שלהן, וימנעו את הפגיעה בתחרות. לפיכך ייחל הליך שימוע מזורז לקביעת מדיניות תמחור בשוק הטלוויזיה שתעשה צדק עם כלל הצרכנים. מעתה החברות כך שהן יהיו חייבות מעתה ואילך לפרסם באתר האינטרנט שלהן את כל המבצעים המוצעים ללקוחות חדשים וקיימים.

ארכיון (צילום: רויטרס)
הוקפאה העלת מחיר ערוצי הספורט | צילום: רויטרס

בנוגע לבקשת החברות להעלות מחירים בחלק מהשירותים ולצאת במבצעים חדשים, הודיעה המועצה כי עד לגיבוש מדיניות חדשה, בקשה זו לא תאושר. "העלאת מחירי מחירון ועדכון מבצעים לא תאושר כדי למנוע החמרת המצב הקיים המעורר חשש לפגיעה ממשית בתחרות, אפליה בין לקוחות והטעייה של הצרכן", לשון ההחלטה.

המועצה נתנה דעתה גם לכך שמרבית בקשות העלאות המחיר שביקשה חברת 'הוט' נועדו למעשה "לרכב" על הפחתת המע"מ עליה החליטה ממשלת ישראל, כך שבמקום הוזלה לצרכן יגיעו הכספים לחברה.

בנוסף לכך בקשתה של חברת 'הוט' להעלות את מחיר ערוצי הספורט הוקפאה משום שלאחרונה נפתח הליך שימוע בעל פה לבחינה מחודשת של מדיניות שידורי הספורט. "ההליך נמצא בשלבים סופיים של גיבוש המלצות", אמרו במועצה.

מחברת יס נמסר בתגובה: "כל המבצעים אותם מציעה החברה הינם גלויים לחלוטין למועצה וכל אחד ואחד מהם דווח לה ונמצא תחת פיקוחה המלא, תוך כיבוד כל כללי רישיון השידורים, לפיכך תמוהה החלטתה בעניין זה; כאשר המועצה תואיל לשלוח גם לנו את הדו"ח שהופץ משום מה רק לעיתונאים, נוכל בשמחה רבה גם להתייחס עניינית".