תגובת חברת אמישראגז: "אנו דוחים את האמור בפנייתכם מכל וכול. אין בעובדות המופרכות שהוצגו דבר וחצי דבר. בניגוד לנטען בפנייתכם המידע בקשר למעבר הבניין לספק אחר הגיע ממשרד התשתיות בעקבות בעיה בטיחותית שסיכנה חיי אדם, אשר התרחשה בעת העברת הבניין מחברת פזגז לישראגז. בעקבות פנייה של אחד הדיירים, פנה משרד התשתיות לאמישראגז על מנת לברר את התלונה. בשל זאת נציגים של החברה הגיעו לבניין. הדיירים שהבינו את הסכנה ביקשו לעבור לחברת אמישראגז וכך אכן קרה".

תגובת חברת פזגז: "החברה מציעה ללקוחותיה החדשים והקיימים הצעות כלכליות ללא כל קשר מאיזו חברה הם מגיעים אליה. מדיניות החברה היא להציע מבצעים זהים לכל הלקוחות הרוצים להתקשר עמה, בהתאם לתנאי המבצע ותוקפו ותמשיך לעשות זאת מעת לעת. במידה וישנן ראיות שמצביעות על חריגה ממדיניות זו, הנושא ייבדק ויטופל. חשוב לציין כי הלקוח קיבל את תנאי המבצע עוד בחודש דצמבר 2016 ונהנה מתעריף מיוחד בשל כך".

תגובת חברת סופרגז: "מפנייתכם לא ברור מתי ועם מי נערכה השיחה המתוארת ולפיכך לא נוכל להתייחס לגופם של דברים".