תגובת עיריית תל אביב-יפו: "מדובר בדרך גישה זמנית על שטח פרטי שנחסמה בשל עבודות במקום. לכל אחד מהמבנים גישה דרך החניון התת קרקעי, ובנוסף מוצבים מעלית וגרמי מדרגות בכניסה למתחם. בניגוד לנטען, לרכבי חירום קיימת גישה למתחם. נוסף על זאת, קיימים ארבעה חניונים לטובת המבקרים במתחם".