שנתיים מאז פתיחת קרן העושר נצברו בה קרוב ל-6 מיליארד שקל, כך מדווחת (שני) רשות המיסים. קרן העושר, ובשמה הרשמי "הקרן לאזרחי ישראל", מנהלת את הכנסות המדינה על רווחים ממשאבי טבע ובראשם רווחים מנפט וגז בראייה כלכלית ארוכת טווח.

עוד ב-N12 כלכלה:

החברות שמאפשרות לעובדים להפגין השבוע - בלי פגיעה בשכר
ת"א עוד לא שם: הערים שהפכו לבלתי ניתנות למחיה
מטולה נטושה, אבל במשרד הדתות רוצים חצי מיליון שקל

כעת מפרסמת רשות המיסים תחזית מעודכנת של גביית היטל בגין רווחי נפט ורווחי יתר ממשאבי טבע בשנים הבאות. לפי התחזית החדשה, מהשנה הנוכחית ועד שנת 2033 צפויים להיכנס לקרן 72-55 מיליארד דולר מגביית היטלי רווחי נפט וגז, מהם 22-17.6 מיליארד דולר בעשור הקרוב.

התחזית החדשה גבוהה ביחס לתחזית הקודמת שפורסמה בספטמבר 2022 סמוך לפתיחת הקרן בספטמבר, שהייתה ל-53-45 מיליארד דולר. הפער מוסבר בעלייה בכמות הגז בשלושת המאגרים שמפיקים גז, ובעלייה הצפויה במחירי הגז בשנים הבאות.

אסדת הגז לווייתן  (צילום: n12)
אסדת הגז לוויתן | צילום: n12

סך ההיטלים שניגבו עד 16 ביוני הסתכמו ב-6.85 מיליארד שקל, מהם 5.91 מיליארד היטלים חלוטים. עם פתיחת הקרן לפני כשנתיים הועברו אליה כמיליארד שקלים. סכום ההיטלים החלוטים אינו כולל את הרווחים שנצברו בקרן הביניים טרם העברתם לקרן לאזרחי ישראל, וכן את הרווחים שנצברו בקרן לאזרחי ישראל מההשקעות של כספי ההיטלים החלוטים.

ההיטלים בגין רווחי יתר מנפט ומשאבי טבע נגבים בהתאם לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע. לפי חוק זה הכספים שמתקבלים מההיטלים ינוהלו בהתאם להוראות חוק קרן לאזרחי ישראל. מטרת הקרן לנהל את הכנסות המדינה מהיטל על רווחים ממשאבי טבע בראייה כלכלית ארוכת טווח לשם השאת רווח ובמטרה לאפשר את המשך קיומה של הקרן לדורות הבאים. בנוסף להיטלים על רווחי נפט ורווחי יתר ממשאבי טבע המיועדים לקרן לאזרחי ישראל, בעלי זכות נפט ובעלי זכות לניצול משאב טבע משלמים גם מס הכנסה (או מס חברות) ותמלוגים אשר נכנסים לתקציב המדינה בשוטף.