שילוב של 20% בלבד מפוטנציאל הגיוס של החברה החרדית לצה"ל פירושו 6 ימי מילואים פחות בממוצע לכל מילואימניק בשנה הבאה - כך עולה מניתוח שביצע המכון הישראלי לדמוקרטיה. עיקרי הניתוח הוצגו אתמול (שני) בדיון בוועדת חוץ וביטחון שיזמה חה"כ אורית פרקש-הכהן. כעת מובאים לראשונה ממצאי המחקר המפורטים ב-N12, תוך המחשת ההשפעה על משרת המילואים הבודד.

עוד בנושא ב-N12:

האוצר: גיוס החרדים יקצר ב-7 חודשים את שירות החובה
הקרב סביב צה"ל החדש שייקבע את עתיד המדינה
"תמריצים כספיים" לגיוס חרדים לצה"ל - מה זה?
100 מיליארד שקל זו רק ההתחלה: מחיר המלחמה

לפי הניתוח של גבריאל גורדון ועו"ד שלומית רביצקי טור-פז, גיוס חרדים בהיקפים דומים לאלו של האוכלוסיות המשרתות יבטל את הצורך בימי מילואים מבצעיים בשנת 2045, למעט לצורך שמירה על כשירות. עוד הם אומרים כי שילוב מלא של הגברים החרדים בצה"ל יאפשר חיסכון של 10-8 מיליארד שקל בתקציב המדינה בשנת 2050. את המחקר המלא אפשר למצוא בקישור כאן.

במחקר נלקחו מספר תרחישים לשימוש בימי מילואים על-ידי צה"ל: תרחיש המיצוי החלקי של כוח המילואים ותרחיש מיצוי מלא. בתרחיש המיצוי החלקי מספר הימים הממוצע בעתות שגרה יעמוד על 62% מהמותר בחוק (35 ולא 56), בדומה למציאות שלפני המלחמה.

במקביל בחן הניתוח ארבע מדרגות לשילוב בצה"ל של אוכלוסיית הגברים חרדים מהגילים הרלוונטיים בצה"ל: 20%, 40%, 60% והשתלבות מקסימלית של 87.6%, בדומה לאוכלוסיות המשרתות מהחברה היהודית הלא חרדית.

יותר חרדים - פחות מילואים

חוקי הגיוס המקודמים כיום מבקשים להגדיל את מספר ימי המילואים המקסימליים לכל משרת. לפי חוקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה, בתרחיש של מיצוי חלקי של כוח המילואים אישור חוקים אלו, ללא הגברת שילוב הגברים החרדים בצה"ל, יביא לכך שמספר ימי המילואים הממוצע לכל מילואימניק יוכפל מ-12.3 יום בשנה לכדי 35 יום.

עם זאת, במקרה של שילוב 20% מפוטנציאל הגיוס החרדי, יעמוד מספר ימי המילואים הממוצע לכל משרת על 29 ימים בשנה במקום 35 כבר בשנת 2025. מספר ממוצע זה ירד לכדי 24 יום בשנה בשנת 2050.

ככל שישולב שיעור גבוה יותר מפוטנציאל הגיוס החרדי, כך ילך וירד מספר ימי המילואים הממוצע הנדרשים מכל משרת. כך, בשילוב של 40% מפוטנציאל הגיוס החרדי, יעמוד ממוצע ימי המילואים למשרת ב-2025 על 23 יום, ובגיוס של 60% הוא יעמוד על 18 יום.

לפי הניתוח, כניסה מלאה של חרדים לשירות בצה"ל תביא לחיסכון של 63% בימי המילואים כבר ב-2025 ולחיסכון של 100% כבר מ-2045 בתרחיש מיצוי חלקי של ימי המילואים.

חיסכון של מיליארדי שקלים בשנה

החוקרים ניתחו גם את החיסכון הכספי שיאפשר שילוב החרדים בצה"ל במחיר שמשלם המשק בכללותו על ימי מילואים. בתרחיש המיצוי החלקי של ימי המילואים שלרשות הצבא, שילוב של 20% מהגברים החרדים הרלוונטיים יחסוך למשק 900 מיליון שקל על ימי מילואים ב-2025. חיסכון זה יטפס עד לכדי 2.4 מיליארד שקל בשנת 2050.

גם כאן החיסכון גדול ככל ששיעור המגוייסים לצה"ל מהחברה החרדית גדול יותר. בגיוס של 60% מהגברים החרדים הרלוונטיים יחסוך המשק 2.9 מיליארד שקל על ימי מילואים ב-2025. בשנת 2050 כבר מדובר בחיסכון של 6.8 מיליארד שקל.

גורדון ורביצקי טור-פז מדגישים כי אם יימשך הסטטוס קוו הנוכחי של אי גיוס חרדים, הנטל המשקי יחריף משמעותית: בשנת 2025 יעלו ימי המילואים למשק 6.2 מיליארד שקל, מספר שיוסיף לעלות עד ל-8.3 מיליארד שקל בשנת 2050. לפי תרחיש המיצוי המלא, שבו מנצל צה"ל את כלל ימי המילואים שלרשותו, תעמוד ההוצאה בשנת 2025 על 10 מיליארד שקל, ותטפס ל-13.3 מיליארד שקל בשנת 2050.