יצרנית המזון סוגת תשלם 18 מיליון שקל לאוצר המדינה בגין הפרות של חוק קידום התחרות בענף המזון, כך מודיעה רשות התחרות. הסכום ישולם בעקבות הסכמות שאליהן הגיעה הממונה על התחרות עם סוגת. ההודעה המוסכמת על כוונת החיוב פורסמה כעת להערות הציבור.

עוד ב-N12 כלכלה:

בקרוב בתל אביב: 5 מנחתים חדשים למסוקים
בגלל הבור בתקציב: הגזירה על הנהגים שבוחנים באוצר
אחרי חודשים המלחמה: הישראלים חוזרים לטוס עם הזרים

ההפרות של חוק קידום התחרות בענף המזון שבגינן תשלם סוגת עוסקות בהתערבות בשטחי תצוגה אצל קמעונאים ובהמלצות מחיר לקמעונאים.

ההחלטה הנוכחית מגיעה בעקבות בדיקה רוחבית שפתחה הממונה על התחרות ב-2022 ביחס להסכמות בין ספקי המזון וקמעונאי המזון הגדולים. הבדיקה התמקדה בהתנהגות הספקים ובחנה את היחסים המסחריים שבין כל אחד מהספקים הגדולים לבין כל אחד מהקמעונאים הגדולים ואת עמידתם בהוראות חוק המזון. לבסוף, הגיעה הממונה להסכמות לפני כשנה עם מרבית הספקים הגדולים שעלה חשש כי הפרו את חוק המזון. במסגרת ההסכמות שילמו ספקי המזון במצטבר מעל 23 מיליון שקל לאוצר המדינה.

לאחרונה פורסמו לעיון הציבור הסכמות שגיבשה הממונה על התחרות עם חברת סנו על תשלום עיצום כספי של כ-16 מיליון שקל, הסכמות עם חברת נטו על תשלום עיצום כספי של כ-18 מיליון שקל והסכמות עם חברת דיפלומט על תשלום עיצום כספי של כ-9 מיליון שקל.

מיכל כהן הממונה על התחרות (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)
מיכל כהן הממונה על התחרות | צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

לטענת הממונה על התחרות, העיצומים המוסכמים מאפשרים אכיפה מהירה ויעילה של הוראות חוק המזון, ומגבירים את ההרתעה בענף המזון מפני הפרתן. נכון להיום הסך הכולל של העיצומים שהוטלו ואלה אשר עומדים לעיון הציבור טרם הטלתם עומד על כ-84 מיליון שקל.

סוגת: מספר מצומצם של מקרים

מסוגת נמסר בתגובה: "חברת סוגת מקיימת תוכנית אכיפה סדורה ונרחבת לעובדיה בכל הקשור ליישום חוקי התחרות והמזון. לצערנו, למרות זאת, התברר כי במספר מצומצם של מקרים אירעו כשלים טכניים בתהליכי העבודה. יובהר כי לא היה קיים במעשים אלה חשש לפגיעה בתחרות, גם לדעתה של הרשות.

"המעשים גם לא יצרו לחברה יתרון תחרותי ובוודאי שלא נבעו מכוונת מכוון להשיג הישג מסחרי כלשהו. החברה בחנה ולמדה את האירועים החריגים ויישמה הוראות ותהלכי בקרה משופרים, שימנעו הישנותם של מקרים דומים בעתיד".