מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מרץ 2024 ב-0.6% והביא את האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים ל-2.7%. מדובר בעלייה קלה לעומת אינפלציה של 2.5% שנרשמה בחודש פברואר.

לפי הלמ"ס, עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי שונות שעלה ב-3.5%, הלבשה והנעלה שעלה ב-2.0%, תרבות ובידור שעלה ב-1.5%, דיור שעלה ב-0.6%, בריאות שעלה ב-0.5% ותחבורה שעלה ב-0.4%.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיף ירקות ופירות טריים שירדו ב-3.0%.

בשכר הדירה החודשי עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עליה של 2.7% ועבור השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של 2.6%.

מדד מחירי הדיור

מהשוואת מחירי עסקאות הדיור שבוצעו בחודשים ינואר 2024–פברואר 2024 לעומת אלו שבוצעו בדצמבר 2023–ינואר 2024, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-1.0%. בפילוח לפי מחוזות נרשמו עליות מחירים בכל המחוזות למעט מחוז הצפון: ירושלים (0.7%), חיפה (1.3%), מרכז (0.5%), תל אביב (2.1%) ודרום (0.4%). במחוז הצפון ירדו המחירים ב-0.2%. מחירי הדירות החדשות נותרו ללא שינוי.

בהשוואה שנתית של מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים ינואר 2024–פברואר 2024 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים המקבילים ב-2023 עולה כי מדד מחירי הדירות השנתי עלה ב-0.3%. בפילוח לפי מחוזות נמצאו עליות מחירים במחוזות חיפה (4.4%), דרום (3.6%), ירושלים (2.1%) וצפון (0.9%). ירידות מחירים נמצאו במחוזות תל אביב (1.8%-) ומרכז (0.5%-).

מדד מחירי הדירות החדשות השנתי ירד ב-2.1%. המדד החודשי נותר ללא שינוי.