בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי על 4.5%. לפי הודעת הוועדה המוניטרית בבנק המרכזי, "על רקע המלחמה, מדיניות הוועדה המוניטרית מתמקדת בייצוב השווקים והפחתת אי הוודאות, לצד יציבות מחירים ותמיכה בפעילות הכלכלית. תוואי הריבית ייקבע בהתאם להמשך התכנסות האינפלציה ליעדה, המשך היציבות בשווקים הפיננסיים, הפעילות הכלכלית והמדיניות הפיסקלית". 

במקביל לפרסום הודעת הריבית, פרסמה מחלקת המחקר של בנק ישראל את התחזית המעודכנת שלה. בדומה לתחזית מחודש ינואר גם התחזית הנוכחית גובשה תחת ההנחה שההשפעה הכלכלית הישירה של המלחמה הגיעה לשיאה ברבעון הרביעי של 2023, ושהיא תימשך עד לסוף 2024 בעצימות הולכת ופוחתת. כמו קודמתה, גם התחזית החדשה מעריכה שהתוצר צפוי לצמוח בשיעור של 2.0% בשנת 2024 ושל 5.0% בשנת 2025.

תחזית האינפלציה הועלתה וכעת מעריכה חטיבת המחקר כי היא תעמוד ב-2024 על 2.7% עומת הערכה של 2.4% בתחזית הקודמת. תחזית האינפלציה ל-2025 הועלתה מ-2% ל-2.3%. לפי תחזית חטיבת המחקר ברבעון הראשון של 2025 הריבית צפויה לעמוד על 3.75%.

תחזית חטיבת המחקר החדשה שונה מקודמתה בהערכת יחס החוב/תוצר ומעריכה כי הוא צפוי לעלות לרמה של 67% ב-2024 ולהישאר ברמה דומה גם במהלך 2025. התחזית הקודמת נקבה במספר 66%.

עיקרי דברי הנגיד

על הבעיה בתחום הבינוי: לדברי הנגיד, בחודשים האחרונים רואים התמתנות במחירי שכר הדירה ועלייה במחירי הדירות. ירון התייחס לבעיה בתחום הבנייה על רקע המחסור בעובדים והצביע על הצורך לאמץ אמצעים טכנולוגיים שיגבירו את הפריון בענף.

על תקציב הביטחון: הנגיד ציין כי הוא "קורא שוב להקים בהקדם ועדה שתורכב מגורמי מקצוע ביטחוניים ואזרחיים, שתמפה את צורכי הביטחון של ישראל בשנים הקרובות ותגבש תכנית תקציבית רב-שנתית הולמת. ככל שהממשלה תחליט בעקבות המלצות הוועדה על הרחבה של תקציב הביטחון מעבר למה שאושר בתקציב האחרון, חשוב שהדבר ילווה בהתאמות תקציביות מקזזות, שימנעו התפתחות של תוואי עולה של יחס החוב לתוצר".

על הודעת חברת דירוג האשראי פיץ': "החברה הותירה את דירוג האשראי על A+ אולם שינתה את תחזית הדירוג של ישראל לשלילית. מדינת ישראל חוותה בעבר משברים גיאופוליטיים בתקופות בהן יחסי החוב לתוצר היו גבוהים בהרבה מ-67% ומעולם לא נרשם פיגור כלשהו בהחזרי החוב של ישראל. המשך מדיניות פיסקלית אחראית של הממשלה, ושמירה על יחס החוב לתוצר, שהוא נכס אסטרטגי למדינת ישראל, חשובים לחיזוק אמון השווקים".

על ההעמקה בגירעון השוטף: לדברי הנגיד, הממשלה עדיין פועלת במסגרת תהליך "שיתכנס למספר הנכון".