על פי הדוח האקטוארי החדש של ביטוח לאומי, קרן הביטוח הלאומי תתאפס ב-2036, אז הארגון כבר לא יוכל לשלם את מלוא ההוצאות שהוא מחויב אליהן על פי חוק. מדובר בהקדמה ביחס לדוח הקודם שפורסם ב-2020, אז חזו כלכלני הביטוח הלאומי שהקרן תתאפס רק בשנת 2044. השפעות המלחמה עוד לא הוכנסו לחישוב.

ביטוח לאומי גובה על פי חוק "דמי ביטוח" כמעין מס הכנסה, ומשלם את הקצבאות שנקבעות על פי חוק. עד היום, התשלומים היו גבוהים יותר מההוצאות, מה שאפשר לביטוח לאומי לצבור הון ב"קרן" ששוויה קצת מעל שנתיים של תשלומים לכל זכאי ביטוח לאומי. אך החל משנת 2023 התשלומים לזכאים עלו על ההכנסות, וביטוח לאומי יצטרך לקחת כסף בנטו מהקרן כדי לממן את הוצאותיו לשנה זו.

הקרן צפויה להתרוקן עד כדי כך שכבר ב-2030 ביטוח לאומי יאלץ לבצע פדיון מוקדם של חלק מנכסיו, וב-2036 הקרן תתרוקן לגמרי וביטוח לאומי יעמוד בפני שוקת שבורה - שבה הוא נדרש על פי חוק ליותר הוצאות מההכנסות אותם הוא מקבל על פי חוק. ברגע שזה יקרה, ביטוח לאומי יאלץ או להעלות את דמי הביטוח אותם הוא גובה, או לקבל סבסוד מהממשלה שיגיע ממיסים אחרים, או לקצץ ברמת הקצבאות אותן הוא מעניק.

משרד (צילום: 123rf)
בין הפתרונות המוצעים: העלאת גיל הפרישה והגדלת שיעור המס. אילוסטרציה | צילום: 123rf

הסיבות: מהקורונה ועד הזדקנות האוכלוסייה

הקדמת תאריך האיפוס מ-2044 ל-2036 נבעה ממספר גורמים, בהם משבר הקורונה ש"גרם לכך שהיה קיטון בהכנסות הביטוח הלאומי הן מהציבור והן מהאוצר וכן קיטון בהשקעות הביטוח הלאומי באג"חים ובהתאמה קיטון בתקבולי הריבית". בנוסף, בשל תוחלת החיים הגבוהה בישראל יחסי - התלות של כמות הקשישים ביחס לכמות האוכלוסיה יעלה משמעותית עד 2036, ויביא לעליה ניכרת בתשלומי הזקנה ובייחוד בתשלומי הסיעוד.

לגבי הפתרונות שביטוח לאומי עצמו מציע לבעיה, שר העבודה בן צור מצוטט בדוח אומר ש"בין הפתרונות שעלו בעבר לשיפור המצב האקטוארי הוא הצמדה מידתית והוגנת של גיל הפרישה לתוחלת החיים, השתתפות הממשלה לבעלי פטור והנחות מתשלום ביטוח לאומי, החזרת הכספים שנלקחו מהביטוח הלאומי לאוצר המדינה, העלאת מידתית של דמי הביטוח רק במצבים של גירעון מצטבר ושמירת עודפי הביטוח הלאומי ללא העברתם לאוצר".

כלומר, בסופו של דבר לא תהיה ברירה אלא לצמצם את ההוצאות (על ידי העלאת גיל הפרישה), הגדלת המס שביטוח לאומי גובה, והעברת כספים מתקציב המדינה שייאלצו לבוא על חשבון הוצאות ממשלה אחרות. ככל שאלו יעשו יותר מוקדם, כך יהיה ניתן להמשיך ולהשתמש לאורך זמן בקרן שביטוח לאומי צבר, שכן אחרת היא צפויה להתרוקן תוך 12 שנים בלבד.

הדוח הוצג לשר העבודה, אך עוד לא פורסם רשמית בשל הצורך להתאים חלק מהחישובים בו לאירועי המלחמה האחרונים, שעלולים להשפיע אף הם על ההתחייבויות האקטואריות של הביטוח הלאומי.

הכתבה פורסמה לראשונה בגלובס