מאז פרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר התקבלו בביטוח לאומי 84,618 בקשות לדמי אבטלה, מהם 61,500 של עובדים שהוצאו לחל"ת (חופשה ללא תשלום) שלא מרצון - שיעור של 73% - והשאר מסיבות אחרות כפיטורים. מתחילת נובמבר התקבלו בביטוח לאומי 35,577 בקשות לדמי אבטלה מהביטוח הלאומי, מהן 31,180 של עובדים שהוצאו לחל"ת שלא מרצון.

לפי נתוני ביטוח לאומי, הזמנים שבהם הייתה יציאה גדולה לחל"ת במשק הם בתאריכים 22-31.10 (עם ירידה קלה במהלך הסופ"ש), והבקשות לאבטלה המשיכו לעלות עם תחילת חודש נובמבר. בביטוח לאומי מציינים כי בימי שגרה ממוצע הבקשות לדמי אבטלה הוא כ-20 אלף בחודש.

מתוך 86,239 הבקשות לדמי אבטלה שהתקבלו בביטוח לאומי מתחילת חודש אוקטובר, 51,721 הם בין הגילים 40-20 - המהווים כ-60% מכלל הבקשות. 33,255 מבקשי אבטלה מהביטוח הלאומי הם בין הגילים 67-41. בביטוח לאומי מציינים כי עם מבקשי האבטלה נמנים כ-330 איש מעל גיל 67, שלפי החוק הקיים אינם זכאים לדמי אבטלה, אך במתווה החל"ת המתגבש ושטרם אושר בחקיקה בכנסת צפויים לקבל פיצוי. 933 מבקשי אבטלה הם מתחת לגיל 20.

מבין ענפי התעסוקה מהם הגיעו מבקשי אבטלה מהביטוח הלאומי, הענף עם הבקשות הגדולות ביותר הוא ענף המסחר הסיטונאי והקמעונאי (12,027 בקשות), לאחריו ענף שירותי האירוח והאוכל (9,447 בקשות), שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים (8,371 בקשות) וענף התעשייה והחרושת (4,391 בקשות) וסוגר את החמישייה הראשונה הוא ענף הבריאות ושירותי הרווחה וסעד (3,346 בקשות).