האם בן/בת הזוג שלי רשאים להיעדר ממקום העבודה ולטפל בילדים כשאני בשירות מילואים?
ככלל עובדים לא רשאים להיעדר ממקום העבודה לטיפול בילדים כשבן/ת זוגם זומנו לשירות מילואים. עם זאת, בשנת 2017 חל שינוי בחוק עבודת נשים (תיקון הרלוונטי לנשים וגברים כאחד) ונקבע כי בתקופה שבה בן/ת הזוג שוהים בשירות מילואים, העובד/ת רשאי/ת להיעדר שעה אחת ביום - כלומר לעבוד שעה אחת פחות - החל מהיום הראשון לשירות המילואים. זאת, בתנאי שמתקיימים התנאים הבאים:
1. תקופת המילואים של בן/ת הזוג לא תפחת מחמישה ימים רצופים.
2. לעובד/ת ילד שטרם מלאו לו/ה 13 שנים הנמצא עמה/ו.
3. העובד/ת מועסק/ת במשרה מלאה לפי הנהוג במקום עבודתה/ו.
4. העובד/ת הודיע/ה למעסיק/ה על מימוש הזכות לפי פסקה זו והציג/ה לפניו אישור המעיד על שירות המילואים של בן/ת הזוג.

האם עובד/ת שחזר/ה מ"תקופת לידה והורות" יהיו זכאים לשעה נוספת של היעדרות בתשלום בשל הימצאות בן/ת הזוג במילואים?
עובדים הזכאים להיעדרות של שעה אחת מיום העבודה עבור שעת הורות אינם זכאים לפי החוק להיעדר שעה נוספת במידה ובן/ת הזוג במילואים. עם זאת, מומלץ למעסיקים לגלות הבנה לצרכים האישיים של עובדיהם במצב הנוכחי.

האם המעסיק חייב להמשיך להפריש לי זכויות סוציאליות בעת שירות מילואים?
כן, לפי החוק המעסיק מחויב להמשיך להפריש להפרשות לפנסיה על רכיב חלף השכר שהוא משלם עקב היציאה למילואים ולהמשיך להפריש הפרשות פנסיונית לעובד שגויס לעבוד במפעל חיוני.

האם המעסיק יכול לפטר עובד/ת בגלל שיצא/ה למילואים?
לפי החוק, אסור לפטר עובד/ת בשל שירות מילואים, בין אם מדובר לפני השירות, במהלכו או אחריו. אם מדובר בשירות מילואים בן יומיים ומעלה – אסור לפטר את העובד גם במשך 30 ימים אחרי תום שירות המילואים. במידה ונקלעתם למצב כזה, חשוב לדעת שמשרד הביטחון מעניק לחיילי המילואים סיוע משפטי במימון מלא, לאחר קבלת אישור היועץ המשפטי למערכת הביטחון. כמו כן, מעסיק אינו יכול לפטר עובד שגיוס למפעל חיוני.

האם מקום העבודה יכול לבקש ממני להמשיך לעבוד מרחוק בעת שירות מילואים?
מקום העבודה לא יכול להכריח אותך לעבוד בזמן שירות מילואים, אבל הוא יכול לבקש זאת ממך – ואתה יכול להיעתר לבקשה או לא. במקרה שעבדת במקביל למילואים, תקבל שכר על העבודה ותגמול מילואים.

כמה משלמים על יום מילואים?
בגדול, התשלום ליום מילואים הינו השכר הרגיל של העובד, אשר מחושב כממוצע של השכר שקיבל העובד בשלושת החודשים לפני החודש בו בוצע שירות המילואים.

בתום המילואים, כיצד אני מקבל את התשלום?
לפי הודעת ביטוח לאומי, משרתי מילואים במלחמת חרבות ברזל יקבלו את התגמולים על שירותם הצבאי בתחילת חודש נובמבר באופן מיידי ולא בתום תקופת השירות. השינוי יורגש בעיקר אצל אזרחים לא עובדים וסטונדטים. ככלל, כל עובד יקבל תשלום ישירות מהמעסיק שלו, שמקבל את הסכום מהביטוח לאומי (שמקבל את הכסף ממשרד הביטחון). עובד יכול להגיש תביעה לתגמול מילואים ישירות מהמוסד לביטוח לאומי במקרים הבאים:
1. הוא נמצא בחל"ת מעל חודשיים ביום שיצא למילואים.
2. מעסיקו נפטר או פשט רגל, או שהופסקה פעילותה של החברה בה עבד.
3. עובד המועסק אצל יותר ממעסיק אחד, יתבע את התגמול ישירות בגין הכנסותיו ממעסיקו שאינו המעסיק העיקרי. שימו לב, כי המעסיק והעובד חייבים להמשיך ולשלם תשלומים סוציאליים בתקופת שירות המילואים כאילו המשיך העובד לעבוד.

עד איזה גיל יכולים לזמן אותי למילואים?
לפי התיקונים לחוק שירות המילואים משנת 2008, גיל הפטור לחוגרים הוא 40, גיל הפטור לקצינים הוא 45, ואילו גיל הפטור לנשים הוא 38. למרות זאת, ישנם תפקידים חריגים בהם ניתן לזמן אותך למילואים עד גיל 49, למשל: רופא לוחם, נהג משא כבד, פרמדיק, רב צבאי, כבאי אש, חוקרי שבויים ועוד.

כמה זמן אמורים להתריע מראש על מילואים?
במקרי חירום, לפי סעיף 8 לחוק שירות המילואים, צה"ל יכול גם לקרוא לחיילי המילואים מעכשיו לעכשיו (צו 8). בזמני שגרה, אם מדובר בזימון לשירות מילואים פעיל עד שלושה ימים כולל – חייל המילואים צריך לקבל התראה בדואר עד 12 ימים לפני מועד המילואים, או 7 ימים לפני מועד המילואים במסירה אישית. אם מדובר בשירות מילואים ארוך יותר של ארבעה ימים ומעלה – צה"ל מחוייב להתריע 60 ימים מראש.

קראתי ששר העבודה חתם על צו להחלת פרק ד' לחוק שירות עבודה בזמן חירום - במה מדובר?
בדומה לצו 8 שמורה על גיוס מיידי של חיילי המילואים לצה"ל, ישנה הוראה בחוק שמאפשרת למפעלים חיוניים לגייס בצו לשירות עבודה במפעל חיוני כל תושב קבוע מגיל 16 ועד גיל 62 (נשים) או 67 (גברים). מדובר במפעלים המייצרים או מספקים דברים חיוניים כמו מזון, מים, תשתיות, רפואה וכו', או שמעניקים שירותיים חיוניים. הרעיון הוא שניתן יהיה לגייס לפעילות הזו גם עובדים שאינם מועסקים במפעל באופן קבוע על מנת לכפר על היעדרותם של העובדים הקבועים במפעל שגויסו בצו 8. לא ניתן לגייס לפעילות זו חייל, שוטר, אישה הרה או אישה שעדין לו מלאה שנה אחת ללידתה.

במידה ואני מגויס למפעל שחל עליו צו גיוס, מה השכר שאני זכאי לקבל בעד הימים בהם נקראתי בצו?
השכר יהיה בהתאם לשכר שנהוג במפעל לאותו התפקיד. השכר ישולם על-ידי המפעל שגייס את העובד ולא על-ידי המעסיק עבורו עובד העובד בדרך קבע.

הכותב הוא בודק שכר מוסמך ויועץ אסטרטגי בתחום השכר לחברות פרטיות וציבוריות