נתונים ראשונים שמפרסם היום (רביעי) בנק ישראל מספקים הצצה למצוקת האשראי של הציבור הישראלי - ובמיוחד לבעיה שמתפתחת בקרב העסקים הזעירים. לפי נתוני הפיקוח על הבנקים, מתחילת המלחמה ועד סוף אוקטובר נדחו תשלומים של כ-117 אלף הלוואות, מרביתן של משקי הבית.

עסקים קטנים מתלוננים: "המדינה עושה הכל להקשות על המענק"
חרף ההתאוששות: 24% מהמפעלים עדיין בוחנים חל"ת
"ישראבלוף": החוקר שטוען שהתוכנית של סמוטריץ' לא חוקית
הסקר שחושף: כמה מהעסקים נפגעו מהמלחמה - ומי נפגע פחות

סך התשלומים שנדחו עומד על כ-2.7 מיליארד שקל, מרביתם במגזר העסקי, והם משרתים לכיסוי יתרת ההלוואות של כ-36 מיליארדי שקל. מבין ההלוואות שנדחו, כ-27 אלף הן משכנתאות ועוד כ-48 אלף הן הלוואות אשראי צרכני אחר של לקוחות פרטיים. במונחים כספיים, הלקוחות הפרטיים דחו תשלומי משכנתאות בהיקף של 457 מיליון שקל ועוד 140 מיליון שקל בהלוואות אשראי צרכני.

לדברי המפקח על הבנקים דניאל חחיאשוילי, "מאז פרסום מתווה הדחיות ראינו עניין רב בקרב הלקוחות וניכר כי הצעד מסייע לאלו שצריכים זאת לצלוח תקופה מאתגרת זו. לשמחתי המערכת הבנקאית הרחיבה חלק מתנאי המתווה ללקוחותיה, ונכון שתמשיך לבחון כיצד להוסיף לסייע. חשוב להדגיש לציבור את משמעות דחיית תשלומי ההלוואות ושלווים יעשו זאת רק במידה ואכן זקוקים לכך".

ביקוש גבוה לדחיית תשלומים

דברי המפקח על הבנקים רומזים כי כדאי לשקול היטב לפני שמחליטים לדחות את תשלומי ההלוואות. בניגוד לדחיית התשלומים בתקופת הקורונה, שנעשו אז בסביבת ריבית אפסית, כיום אנו מצויים בסביבת ריבית גבוהה יותר. התוצאה היא שמי שדוחים את התשלומים שלא מתוך צורך אמיתי עלולים למצוא את עצמם משלמים על כך ביוקר

דני חחיאשוילי, המפקח על הבנקים (צילום: דוברות בנק ישראל)
המפקח על הבנקים דני חחיאשוילי. "עניין רב בקרב הלקוחות" | צילום: דוברות בנק ישראל

תנאי המתווים שגיבש בנק ישראל ואומצו בידי הבנקים וחברות כרטיסי האשראי פוטרים מריבית על דחיית התשלומים רק את מי שהוגדרו כקבוצת המעגל הראשון: משקי בית ועסקים המתגוררים ופועלים בטווח של 30 ק"מ מרצועת עזה, אזרחים שפונו מביתם על ידי גורם מדינתי רשמי, שגויסו למילואים בצו 8 או שהם בעלי קרבה ראשונה להרוגי המלחמה או לחטופים או לנעדרים.

שאר לקוחות הבנקים וחברות כרטיסי האשראי יכולים גם הם לדחות בשלושה חודשים תשלומי משכנתאות והלוואות באותן תקרות והגבלות - אך יידרשו לשלם ריבית שלא תעלה על זו הנקובה בחוזה ההלוואה. כלומר הדחייה הזו כרוכה בתשלום שכדאי מאד לקחת בחשבון לפני שמחליטים לבצע אותה.

תיעודי רחפן של ההרס בעוטף
בתים בעוטף עזה שניזוקו בתקיפת חמאס. רק המעגל הראשון פטור מריבית על הדחייה

לפי בנק ישראל, מנתונים ראשוניים שהתקבלו במהלך נובמבר עולה כי כשליש מההלוואות שנדחו ממועד כניסת מתווה הבנק לתוקף משתייכות לאוכלוסיית המעגל ראשון. כלומר קיימת קבוצה גדולה של לקוחות שבחרו לדחות את התשלומים ויהיו חייבים בריבית על הדחייה.

בחינת פרקי הזמן שעבורם נדחו התשלומים מעלה כי 57% מדוחי תשלומי המשכנתאות דחו אותם לפרק זמן של עד שלושה חודשים בלבד. עם זאת, 32% מדוחי תשלומי המשכנתאות עשו זאת לתקופה של 3-6 חודשים והשאר דחו אותם לתקופה של יותר מחצי שנה. בקרב לקוחות פרטיים שנטלו הלוואות שאינן משכנתאות ובקרב עסקים שנטלו הלוואות, יותר מ-90% מדוחי התשלומים עשו זאת לתקופה של עד שלושה חודשים בלבד.

תמרור אזהרה למצב העסקים הזעירים

בחינה מדוקדקת יותר של מספרי וסכומי ההלוואות שנדחו מספקת הצצה למצוקה של העסקים הזעירים במשק. 34 אלף מבין ההלוואות שתשלומיהן נדחו הן כאלו שנלקחו בידי עסקים זעירים - שיעור של כ-30% מכלל ההלוואות שנדחו. במונחים כספיים מדובר בדחיית תשלומים בהיקף של 569 מיליון שקל - סכום שהופך את העסקים הזעירים לקבוצה שדחתה את סכומי התשלומים המצטברים הגדול ביותר מבין כלל קטגוריות בעלי ההלוואות אחרי העסקים הגדולים.

 

בדיקת שיעורי ההלוואות שנדחו מתוך סך יתרת האשראי מציגה סימן נוסף למצוקת העסקים הזעירים. שיעור ההלוואות של העסקים הקטנים שנדחו עד לסוף אוקטובר היה 4.7% מסך יתרת האשראי ושל העסקים הזעירים 4.5% מסך זה. שיעור המשכנתאות שדחו הלקוחות הפרטיים עומד על 2.7% וזה של הלוואות האשראי הצרכני האחרות על 2%. שיעור ההלוואות שדחו העסקים הבינוניים מסך יתרת האשראי הוא 2.9% וזה של העסקים הגדולים הוא 0.8% בלבד.

57% מדוחי תשלומי המשכנתאות דחו אותם לפרק זמן של עד שלושה חודשים, 32% דחו אותם לתקופה של 3-6 חודשים ו-12% דחו אותם לתקופה של יותר מחצי שנה. בכל יתר הקבוצות, 90% ומעלה מדוחי התשלומים עשו זאת לתקופה של עד שלושה חודשים בלבד.

נתוני בנק ישראל מספקים תמונת מצב רק עבור שלושת השבועות הראשונים של המלחמה בחודש אוקטובר. בבנק אומרים כי המספרים מעידים על כך כי בבנקים פעלו לדחיית תשלומי הלוואות מול לקוחותיהם עוד לפני יציאת המתווה לפועל. מעתה צפוי בנק ישראל לפרסם את נתוני הדחיות מדי חודש, סמוך יותר לסיומו של כל חודש ולהרחיב אותו בהתאם להתפתחויות.

מה כולל מתווה דחיית התשלומים?

לפי תנאי המתווה שאימצו הבנקים, לקוחות יכולים לדחות בשלושה חודשים וללא עמלות ללא ריבית או עמלות תשלומי משכנתאות, תשלומי הלוואות צרכניות בסכום מצטבר של עד 100 אלף שקל או אשראי עסקי בסכום מצטבר של עד 2 מיליון שקל. בשלב זה ניתן לדחות

מי שמשתייכים למעגל הראשון שהגדיר בנק ישראל פטורים מתשלומי ריביות על דחיות התשלומים. בנוסף הם פטורים לשלושה חודשים מתשלום ריבית על יתרת חובה (אוברדראפט) עד לסכום של 10,000 שקל או עמלות באשר הן. שאר הציבור הישראלי ובעלי העסקים שאינם משתייכים למעגל הראשון יידרשו בתשלום ריבית על הדחייה, שגובהה המקסימלי הוא זה שנקבע בהסכם ההלוואה המקורי. התשלומים הנדחים יתווספו בתום תקופה הלוואה.

אוגדה 252 נלחמת ברצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)
חיילי מילואים ברצועת עזה. מגויסיי מילואים פטורים מריבית על דחיית הלוואות | צילום: דובר צה"ל

מתווה בנק ישראל שאומץ בידי חברות האשראי כולל תנאים דומים, אך שם תקרת הדחייה לאשראי צרכני מוגבלת לסכום של עד 300 אלף שקל. מומלץ לבחון את תנאי המתווים המלאים באתר בנק ישראל לפני בחינת כדאיות דחיית תשלומי הלוואה בקישור כאן.

תנאי המתווים שגיבש בנק ישראל הם תנאי מינימום והבנקים עודדו להציע הטבות נוספות משלהם. רבים מהבנקים אכן עשו זאת ופטרו את תושבי עוטף עזה מתשלומי המשכנתאות עבורם נכסיהם לתקופה של מספר חודשים, כל בנק בהתאם לתנאיו.