משרד האוצר, המעסיקים וההסתדרות הגיעו הערב (ראשון) להסכמות על תוכנית סיוע ופיצויים חדשה בשל המלחמה, לאחר שעל התוכנית הראשונה נמתחה ביקורת קשה מבכירי המשק והמגזר העסקי. לפי פרטי התוכנית, יוכלו עסקים עד להיקף מחזור שנתי של 100 מיליון שקל בכל רחבי הארץ לדרוש החזרי הוצאות ותשלום עבור עובדיהם שהוצאו לחופשה עד לסכום של 600 אלף שקל בנובמבר.

עוד הוחלט כי לעסקים עם מחזורים מ-100 מיליון שקל ועד ל-300 מיליון שקל תקרת סכום הפיצוי תועלה בצורה הדרגתית, לפי גודל העסק, עד לסכום של 1.2 מיליון שקל. תביעה לפיצוי יוכלו להגיש רק מי שהפסידו לפחות 25% מהמחזור והמענק להשתתפות בהוצאות השכר של עובדים יועלה ל-75%.

המתווה המשופר לפיצוי עסקים

 1. החוק הקיים על יישובי ספר יתקיים.
 2. תנאי סף לכניסה למענק הוא פגיעה של 25% ביחס לתקופת בסיס אחת שתוגדר ויינתן לעסקים עד 400 מיליון שקלים מחזור.
 3. רכיב ההוצאות הקבועות מתוך התשומות יעמוד על מקסימום 22% (בהתאם למידת הפגיעה). ככל ששיעור התשומות בפועל גבוה יותר רשאי להשיג על כך בהגשה עד פי 1.5.
 4. תקרת הפיצוי תעמוד על 600 אלף שקלים במחזורים של עד 100 מיליון ותעלה בהדרגה לקאפ של 1.2 מיליון לעסקים עד 300 מיליון שקלים.
 5. שיעור ההשתתפות בשכר העובדים יעלה ל-75% כפול שיעור הפגיעה במחזור כפול הוצאות השכר בפועל.
 6. מוסכם כי מתווה החל"ת יישען על המודל הקיים בכפוף להקלות הבאות.

ההקלות במתווה החל"ת

 1. הסרת תנאי קיזוז ימי חופשה צבורים מדמי האבטלה
 2. ביטול ימי המתנה (ללא קיזוז חמישה ימי אבטלה)
 3. הפחתת תקופת החל"ת המינימלית מ-30 ל-14 יום
 4. תקופת האכשרה המינימלית תקטן ל-6 חודשים מתוך 18 חודשים
 5. ההקלות יתקיימו בתקופה שבין ה-7.10 ועד ל-30.11, כאשר מועד היציאה לחל"ת שנקבע לפי שירות התעסוקה יהיה החל מהיציאה בפועל של העובד לחל"ת.

מתווה זה יחול עד ה-30.11.2023 ושר האוצר, בהסכמת ועדת הכספים, רשאי יהיה להאריכו עד לסוף שנת 2023.

ישובים שנמצאים בטווח של 20-7 קילומטרים, שלא בענף החקלאות, והעיר אופקים, יקבלו מסלול שכר או מחזורים בדומה לזה שקיבלו בסבבים קודמים, תוך שייקבע קאפ של 2.5 מיליון שקלים, בכפוף לאישור משפטי.

בנוגע למתווה של החקלאים: ביישובי הספר הפיצוי יהיה לפי החוק. עד 20 ק"מ, כולל אופקים, ליישובים שאינם יישובי ספר, המתווה הוא לפי המסלול האדום, לצד מסלול ירוק נורמטיבי, בכפוף לאישור משפטי. ביתר הארץ - בדומה למענק הכללי.

בנוסף למתווה הפיצויים, הוחלט על מענק לבני ובנות זוג של משרתי המילואים, לצד הגדלת התשלום על יום מילואים ל-125%. כמו כן, התשלום הוקדם לסוף חודש אוקטובר.

"ארנק אוצרי פתוח כדי להעניק גב למשק"

"עבודה משותפת עניינית של הקואליציה והאופוזיציה הביאה תוצאה מצוינת לאזרחי ישראל", מסר סמוטריץ' על המתווה שנחתם. "בשבוע שעבר התחייבתי שנעמוד לצד האזרחים ומטרתי היא לבצר את קו ההגנה השני של מדינת ישראל, הקו העורפי, עם ארנק אוצרי פתוח כדי להעניק גב למשק, לעצמאים, לעסקים ולכלל האזרחים". שר האוצר התייחס גם למתווה הראשוני שפורסם ואמר שהוא "הוצג במהירות", אך טופל לאחר ש"צפו פערים שדרשו תיקון".

יו"ר ועדת הכספים, חה"כ משה גפני התייחס גם הוא להעברת המתווה: "התפקיד שלנו זה לעשות הכול כדי לסייע לתושבים, במיוחד ביישובי הספר. עשינו כל מאמץ שיישובים רבים ייכנסו לסיוע המקסימלי האפשרי ולסייע לעובדים ולמעסיקים. אנחנו מתפללים לקב"ה שהמלחמה תסתיים מהר ובטוב".