שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם על צווים המאריכים את תוקפן של הפחתות מס הבלו ומס הקניה המוטלים על בנזין, כך מסרה הערב רשות המסים. בהתאם לצווים, מחיר הדלק לא ישתנה ויוסיף לעמוד על 6.94 שקלים לליטר עד סוף לחצות הלילה שבין 30 בנובמבר עד ל-1 בדצמבר.

לפי הודעת רשות המסים, משמעות הפטור היא הפחתה של 70 אגורות במחיר של כל ליטר דלק שהיה משלם הנהג בתחנה. בעת מילוי טנק דלק בנפח 50 ליטר מדובר בהפחתה של 35 שקל. בנוסף, לקופת המדינה משמעות הארכת הצו היא אובדן הכנסות ממסים בגובה 99 מיליון שקל וסך הכל 212 מיליון שקל עבור חודש נובמבר כולו.

מאז אפריל 2022, על רקע העלייה במחירי הדלק, חלות ברציפות הוראות שעה המפחיתות את מס הקניה ומס הבלו החלים על בנזין. ב-6 בנובמבר 2023 חתם שר האוצר על צווים המפחיתים מס הבלו ומס הקניה על בנזין במידה המביאה להפחתה של 70 אגורות במחירו של ליטר בנזין ביחס למחירו ללא הפחתות מסים.

לתוקפם של צווים אלה יפוג בחצות הלילה שבין ה-16 ל-17 בנובמבר והצווים שנחתמו היום נועדו להאריך את תוקפה של הפחתה זו עד לסוף חודש נובמבר 2023 ולמנוע את עליית מחירי הדלק. הפחתת המס בהנחיית שר האוצר מהווה למעשה סבסוד המוענק לציבור הנהגים ובעלי ציי הרכב על חשבון כלל הציבור, ובכלל זה מי שאינו בעל רכב פרטי.

תחנת דלק (צילום: shutterstock By Vladyslav Starozhylov)
תחנת דלק | צילום: shutterstock By Vladyslav Starozhylov

"תמונת המצב הביטחונית מחייבת אחריות רבה בניהול מדיניות התקציב של הממשלה כדי לבסס את אמון השווקים, הבוחנים את ההתפתחויות במשק ובכללם התקציב. על כן יש לאזן בין ההכרח להקצות תקציבים גדולים להתמודדות עם המצב הביטחוני לבין ההכרח לשדר אחריות פיסקאלית. אמצעי חשוב להבטיח איזון זה הוא שינוי מתחייב בסדרי העדיפויות בתקציב, תוך הימנעות מהוצאות מתוכננות שאינן הכרחיות", מסר מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל ד"ר עדי ברנדר.

במסמך שפרסם אתמול בנק ישראל נכתב כי "תמונת המצב הביטחונית מחייבת אחריות רבה בניהול מדיניות התקציב של הממשלה כדי לבסס את אמון השווקים, הבוחנים את ההתפתחויות במשק ובכללם התקציב. על כן יש לאזן בין ההכרח להקצות תקציבים גדולים להתמודדות עם המצב הביטחוני לבין ההכרח לשדר אחריות פיסקאלית. אמצעי חשוב להבטיח איזון זה הוא שינוי מתחייב בסדרי העדיפויות בתקציב, תוך הימנעות מהוצאות מתוכננות שאינן הכרחיות".