מדינת ישראל מפצה על פי החוק את כל מי שרכושו נפגע בזמן מלחמה או פעולת איבה, במטרה להשיב את המצב לקדמותו מהר ככל שניתן. כיצד עובד התהליך, למי מגיע פיצוי - ומה מגבלת הזמן להגשת התביעה? כך תעשו זאת.

ישראל במלחמה - סיקור N12

עובדי קרן הפיצויים (מס רכוש) של רשות המסים בסיוע אנשי מקצוע מגיעים אל האזרחים שביתם נפגע ומבצעים בדיקת שמאות. השמאות מסייעת לקביעת הפיצויים הכספיים על מנת לשקם את הנזק ע"י בעלי מקצוע לפי בחירת בעל הרכוש. במקרים שבהם מי שרכושו נפגע אינו יכול לטפל בשיקום הנזק או מעוניין שהשיקום יבוצע על ידי המדינה, השיקום נעשה על ידי חברות משקמות הפועלות מטעם מס רכוש. 

כיצד מפוצה מי שביתו נפגע?

מס רכוש עומד בקשר עם כוחות הביטחון וסמוך לזמן האירוע, וברגע שמתאפשר - מגיעים אנשי קרן הפיצויים (מס רכוש) ברשות המסים למקום האירוע בליווי שמאים ומהנדסים. הצוותים עוברים בין הדירות, העסקים או המשרדים שנפגעו, מסבירים לבעלי הרכוש שנפגע מהן הזכויות שלהם ומנחים אותם כיצד להגיש תביעה. כמו כן, יכולים בעלי הרכוש שניזוק לפנות למשרדי מיסוי מקרקעין הקרובים למקום מגוריהם או עסקיהם ולהגיש תביעה. 

כיצד מגישים תביעה על נזקים לרכוש?

בעת גרימת נזק כתוצאה מפעולת איבה, על מי שרכושו ניזוק להגיע לאחד ממשרדי מיסוי מקרקעין עם אישור משטרה המאשר כי הנזק שנגרם לרכוש הוא תוצאה של פעולת איבה ולצרף מסמכים נדרשים בהתאם לאופי הנזק (רכב, מבנה וכו'). לאחר מכן, פקיד מיסוי מקרקעין יפתח תביעה ויפנה לגורם המתאים לצורך המשך טיפול. 

מוקד קרן הפיצויים של רשות המסים לטיפול בנזקים ישירים הנגרמים למבנים ולרכוש פרטי ועסקי זמין לפניות הציבור בימים ראשון עד חמישי בשעות 8:15 עד 19:00 ובימי שישי בשעות 8:15 עד 13:00 בטלפון 4954*. המעוניינים בכך, יכולים להגיש תביעת נזק ישיר מקוונת הזמינה 24 שעות ביממה. ניתן להגיש תביעה מקוונת לנזק ישיר באמצעות יישום אינטרנטי, הזמין במחשבים, בטלפונים סלולריים ובאפליקציית הרשות. היישום כולל סרטון הדרכה המציג את תהליך מילוי התביעה והגשתה. ניתן לשמור כטיוטה את נתוני התביעה עד לאישורה הסופי ושליחתה לרשות. עם שליחת התביעה המקוונת מתקבל מספר תביעה, וניתן לברר באמצעותו את התקדמות הטיפול בתביעה.  

כאן ניתן להגיש תביעה מקוונת

כיצד מפצים על נזקים לעסק?

פיצויים בגין נזקים לציוד עסקי במהלך המלחמה ניתן, על פי החוק, בהתאם לשווי השוק של הציוד במצבו לפני הפגיעה. על מי שמחזיק בציוד להוכיח את בעלותו על התכולה שנפגעה. לגבי מלאי שנפגע, בעליו זכאים לפיצויים בהתאם לשווי עלות המלאי שנפגע (ללא מע"מ) לאחר שצירף הוכחות כי המלאי היה בבעלותו.

בעת הפנייה לקרן הפיצויים יש לצרף לתביעה את רשימת הציוד או המלאי שנפגע, דוחות כספיים או מסמכים המעידים בבעלות מי נמצא הציוד או המלאי (חשבוניות רכישה, דוחות מלאי מאושרים על ידי רואה חשבון וכיוצא בזה), אישורי מס הכנסה על ניכוי מס במקור, צילום שיק או אישור מהבנק על ניהול חשבון בנק על שם בעל הרכוש שנפגע.

כמו כן, יש להעביר לשמאים המועסקים על ידי מס רכוש את התביעה והמסמכים הנדרשים וכן כל מסמך שיידרש בהתאם לצורך. חשוב לדעת: אין לפנות ציוד, מלאי, פסולת או כל חפץ אחר שנמצא בעסק, ללא תיאום מוקדם עם שמאי מטעם קרן הפיצויים. 

איך מפצים על הנזק לחפצים בבית?

פיצויים בגין חפצי בית שנפגעו משולמים, בהתאם לתקנות, לפי מחירון של סוגי "חפצי בית" ובהתאם לגודל המשפחה, עד לתקרות מסוימות כפי שמפורט בלינק המצורף (ללא תשלום פרמיה). בכל מקרה, אין זכאות לפיצויים בגין כסף מזומן, המחאות, תכשיטים וחפצי אומנות שנפגעו באירוע.

שווי הפיצויים בגין חפצי הבית שנפגעו ייקבע בהתאם לשווי התיקון. במקרה שלדעת מנהל מס רכוש החפץ אינו ניתן לתיקון – שווי הפיצויים יהיה בהתאם לשוויו של חפץ ביתי דומה חדש במקומו. 

הסכומים המפורטים: כמה תקבלו עבור הרכוש שנהרס?

האם יש מגבלת זמן להגשת התביעה?

כן, הודעה על נזק יש להגיש בתוך שבועיים מיום שבו התרחש הנזק ותביעה לפיצויים יש להגיש בתוך שלושה חודשים מיום שבו התרחש הנזק. 

פיצוי על נזקים לכלי רכב

על בעלי כלי רכב שניזוקו במלחמה או פעולת איבה לפנות לעובדי מחלקת הפיצויים במקום, לצורך אומדן הנזק ולאחר מכן הם יופנו מיידית לתיקון הנזק בכל מוסך שיבחרו - ובתנאי שהשמאי מטעם מחלקת פיצויים יאשר את התיקון לפני ביצועו.

בעת הפנייה לקרן הפיצויים יש לצרף לטופס התביעה את המסמכים הבאים:

  • רישיון רכב
  • אישור משטרה הכולל את מספר הרכב וחתימת חוקר וקצין משטרה.
  • ייפוי כוח (אם מגיש התביעה אינו בעל הרכב).
  • הסכם ליסינג (אם הרכב בבעלות ליסינג לטווח ארוך).
  • הסכם שכירות (לבעלי מוניות).
  • אישור מחברת ביטוח (עבור תיקון מעל 10,000 ₪ יש צורך לצרף אישור חברת הביטוח על העדר תביעה).
  • צילום שיק/אישור מהבנק על ניהול חשבון בנק על שם הניזוק.

עמוד רשות המסים עבור מלחמת "חרבות ברזל"