מליאת הכנסת אישרה הלילה את מתווה משרד האוצר למענה לעסקים בגין הנזק העקיף שנגרם להם בעקבות מלחמת חרבות ברזל. המתווה כולל מענק המשכיות עסקית לעסקים בכל רחבי הארץ, וכן שורת הקלות במתווה החל"ת. עסקים ביישובי הספר זכאים להחזר מלא על נזק עקיפים כקבוע בחוק.

מענק המשכיות עסקית

על פי המתווה שאושר, קרן הפיצויים מס רכוש תפצה עסקים בכל רחבי הארץ שמחזור הפעילות שלהם הוא 12 אלף שקל עד 400 מיליון שקל וקיימת ירידה במחזור של מעל ל-25% לדיווח חד חודשי או 12.5% לדיווח דו חודשי בחודשים אוקטובר ו/או נובמבר 2023.

לגבי עסקים שהחלו את פעילותם לאחר ה-2 בספטמבר 2022, תיבחן הזכאות לפי ממוצע חודשי של מחזור עסקאות על פני תקופת הפעילות של העסק עד סוף חודש אוגוסט 2023. לעסקים שמדווחים על בסיס מזומן ועיקר הכנסותיהם מתשלום שוטף 30+, תינתן האפשרות לקבל פיצוי על סמך דיווחיהם לחודשים נובמבר ו/או דצמבר 2023.

עסקים שמחזור העסקים שלהם הוא 12-300 אלף שקל בשנה יהיו זכאים למענק המשכיות עסקית קבוע בהתאם לרמת הפגיעה בעסק ולפי הפירוט בטבלה להלן:

מתווה הפיצוי עסקים קטנים (צילום: דוברות משרד האוצר)
מתווה הפיצוי לעסקים קטנים | צילום: דוברות משרד האוצר

לעוסקים פטורים ממע"מ יוענק סכום קבוע בהתאם לגודל העסק: 1,750 שקל לעסקים עם מחזור של עד 49,800 שקל, 3,150 שקל לעסקים עם מחזור של עד 90 אלף שקל, ו-4,200 שקל לעסקים עם מחזור של עד 107 אלף שקל.

עסקים שמחזור העסקים השנתי שלהם הוא בין 300 אלף שקל ל-400 מיליון שקל: עסקים אלו יהיו זכאים למענק המשכיות עסקית שיורכב מהחזר תשומות (החזר הוצאות) של בין 7%-22% בהתאם לשיעור הפגיעה במחזור העסקים. לענפים ייחודיים נקבע מתווה שונה. בנוסף יהיו זכאים עסקים במחזורים אלו להחזר של 75% מהוצאות השכר ביחס לגובה הפגיעה, בהתאם לנוסחה המצורפת.

מתווה הפיצויים לעסקים (צילום: דוברות משרד האוצר)
נוסחת הפיצוי לעסקים בעלי מחזור של יותר מ-300 אלף שקל בשנה | צילום: דוברות משרד האוצר

בנוסף יקבלו עסקים במחזור זה מענק מינימום בגובה המענק לעסקים בדומה למענק לעסקים עם מחזור של עד 300 אלף שקל במפורט בטבלה הראשונה.

הפיצויים לעסקים עם מחזור עסקאות של בין 300 אלף שקל עד ל-100 מיליון שקל יהיו כפופים לתקרה של 600 אלף שקל. לעסקים עם מחזור של 100-300 מיליון שקל תקרה זו תעלה בהדרגה עד לרמה של 1.2 מיליון שקל. הפיצויים לעסקים עם מחזור עסקאות של 300-400 מיליון שקל יהיו כפופים לתקרה של 1.2 מיליון שקל.

רשות המסים תאפשר הגשת תביעות מקוונות למענק עד לסוף תקופה של 90 יום ממועד פתיחת המערכת, שתיפתח תוך 10 ימים. תנאי מקדים להגשת תביעה הוא הגשת דו"חות תקופתיים למע"מ לחודשים ספטמבר-אוקטובר 2023 וניהול פנקסים כדין.

הקלות במתווה החל"ת

• הסרת תנאי קיזוז ימי חופשה צבורים עד לקבלת דמי האבטלה
• הארכה אוטומטית של ימי האבטלה למי שניצל 180% מימי הזכאות בארבע השנים האחרונות
• הפחתת תקופת החל"ת המינימלית עד לקבלת דמי אבטלה מ-30 ל-14 יום
• תקופת האכשרה המינימלית לקבלת דמי אבטלה תקטן לשישה חודשים מתוך 18 חודשים
• ביטול חמישה ימי המתנה
• ביטול גבייה מהמעסיק בתקופת החל”ת בסך של 350 שקל
• הארכת חל״ת אוטומטית למפונים
• מענק מיוחד לבני 67 ומעלה שאיבדו את מקום עבודתם
• ביטול ספירת ימי החל"ת למניין 60 יום למניעת פיטורין עבור נשים שחזרו מחופשת לידה
• מודל ייעודי לחישוב דמי אבטלה לעובדים שהינם עצמאיים ושכירים

הקלות אלו יתקיימו בתקופה שבין ה-7.10 ועד ל-30.11. מועד היציאה לחל"ת שנקבע לפי שירות התעסוקה יהיה החל מהיציאה בפועל של העובד לחל"ת.