בנק הפועלים, בנק דיסקונט ובנק לאומי פרסמו ביממה האחרונה את דוחותיהם הכספיים - הפועלים הציג רווח נקי של מיליארד ו-922 מיליון שקלים ברבעון האחרון ותשואה להון של 15.8%. גם בדיסקונט פרסמו את הנתונים בנוגע לחצי השנה הראשונה של 2023 - שם הרווח הנקי עלה ב-800 מיליון שקלים בהשוואה לשנה שעברה. בלאומי הרווח הנקי עומד על כ-2.4 מיליארד שקל.

הרווח בפועלים ירד לעומת הרבעון הקודם, אז הוא עמד על 2 מיליארד ו-8 מיליון שקל. בפועלים כתבו כי "תוצאות הפעילות משקפות את המשך יישום האסטרטגיה שאימץ הבנק בדגש על צמיחה אחראית בפעילות הליבה - וכן את השפעת סביבת הריבית והאינפלציה". במקביל, על רקע הימשכות אי-הוודאות הכלכלית (ואינדיקציות אפשריות לעליית הסיכון במשק), הבנק המשיך לבנות רזרבות נוספות להפסדי אשראי גם ברבעון הנוכחי.

הפועלים יחלק דיבידנד לציבור מחזיקי המניות בהיקף של 769 מיליון ש"ח המהווים כ-40% מהרווח הנקי לרבעון השני. בהודעה כתבו כי הבנק ימשיך "ליזום פתרונות להקלה על לקוחותיו בהתמודדות בסביבת הריבית העולה, בתחומי המשכנתאות, ההלוואות הצרכניות, העו"ש והפקדונות".

דיסקונט מציג עלייה ברווח

בנק דיסקונט פרסם את תוצאותיו למחצית הראשונה של שנת 2023. הרווח הנקי הסתכם בכ-2.46 מיליארד ש"ח, לעומת 1.66 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. התשואה להון הגיעה לשיעור של 19%, לעומת 14.9% בתקופה המקבילה אשתקד.

כמו כן, חל שיפור ביחס היעילות התפעולית שעמד במחצית הראשונה על 46.8%, לעומת 57.2% בתקופה המקבילה אשתקד. במקביל, ישנו גידול של 5.1% במחצית הראשונה של השנה בתיק האשראי; "הרבעון המשכנו בשמירה על צמיחת אשראי אחראית ומתונה - ניכרת האטה בצמיחה על רקע ההאטה במשק", כתבו בדיסקונט. 

בנוסף, בנק דיסקונט הגדיל את מדיניות תשלום הדיבידנד לעד 40% מהרווח הנקי; ברבעון השני של השנה יעמוד הדיבידנד על 356 מיליון שקל (30% מהרווח).

בנק לאומי

 בלאומי רשמו ברבעון האחרון רווח נקי של כ-2.4 מיליארד שקל. התשואה להון עומדת על 19.4%. הבנק מחלק דיבידנד בסך 736 מיליוני ש"ח, בנוסף לרכישה עצמית של מניות בהיקף של כ-300 מיליון שקל - כך שהדיבידנד האפקטיבי המצטבר מסתכם בכ-40% מהרווח הנקי.