חברת דירוג האשראי פיץ' הודיעה היום (שני) כי היא מאשרת מחדש את דירוג האשראי של ישראל ברמה של A+ ומותירה את תחזית הדירוג על "יציבה". עם זאת, בחברה הזהירו מהשלכות המהפכה המשפטית "שעלולה להביא להשפעה שלילית על המדדים הכלכליים". 

בחברת הדירוג הדגישו: "החברה מאמינה שלשינויים עשויה להיות השפעה שלילית על פרופיל האשראי של ישראל אם היחלשות האיזונים והבלמים של המוסדות יובילו לתוצאות מדיניות גרועות יותר או לסנטימנט שלילי מתמשך של המשקיעים או תחליש את מדדי הממשל. כמה מדינות שהעבירו צעדים מהותיים לצמצום האיזונים והבלמים של המוסדות ראו היחלשות משמעותית של מדדי הממשל של הבנק העולמי (WBGI), המשתנה בעל המשקל הגבוה ביותר במודל הדירוג הריבוני של החברה (SRM), לפעמים לאורך זמן. ההשלכות על מדדי הממשל של ישראל אינן ברורות. על פי החברה, לא סביר שהצעדים הנוכחיים יגרמו ליציאה מהותית של כישרונות והון במגזר ההייטק".

בנוסף, בפיץ' הזהירו שהורדת דירוג עלולה להגיע בעקבות עלייה קבועה ביחס החוב הממשלתי לתוצר, הנגרם לדוגמה מהגדלה מתמשכת של הגירעון או צמיחה כלכלית נמוכה מהצפוי. כמו כן, דבר נוסף שמסכן את הדירוג הוא התממשות סיכונים שיגרמו להשפעה מתמשכת ורצינית על הכלכלה והמסגרת הפיסקלית. מצד שני, פעולת דירוג חיובית עשויה להתרחש במידה ותירשם הפחתה ביחס החוב הממשלתי לתוצר לרמה הקרובה לזו של מדינות המדורגות AA, לדוגמה על-ידי צמצום מתמשך של הגירעון, או במצב בו יפחתו משמעותית הסיכונים הפוליטיים והביטחוניים. 

עם ההודעה של חברת הדירוג, נרשם זינוק במדדים המרכזיים בבורסה: מדד ת"א-125 ומדד ת"א-35 עלו ב-0.3%. ת"א פיננסים עלה ב-0.5%.   

ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר סמוטריץ' בירכו על ההחלטה: "מוכיח את מה שחזרנו ואמרנו כל הזמן - כלכלת ישראל חזקה, יציבה ואיתנה. ישראל טובה לעסקים. מי שמשקיע בישראל - מרוויח. המדיניות האחראית והשמרנית, שכוללת בין היתר תקציב עם יעד גירעון נמוך, הסכמי שכר ומדיניות שוק חופשי מוכיחה שכלכלת ישראל מגוונת, בעלת ערך מוסף גבוה ומדדים פיננסים חיצוניים חזקים, כך קובע הדוח. אל מול קמפייני התבהלה השקריים ניצבים נתונים מצוינים ואנחנו נעשה הכל כדי שכך ישאר".

גידול בהוצאות לטובת "קבוצות בעלות שיעורי תעסוקה נמוכים"

בנוגע לגירעון כתבו כי התקציב של ישראל מכוון לגירעון ממשלתי של כ-1% מהתמ"ג ב-2023. עם זאת, מגמת ההכנסות (ירידה שנתית של 4.5% לחודשים ינואר-יוני 2023) מצביעה על רמה הקרובה יותר ל-1.6% ב-2023 ול-2.8% ב-2024. ירידה בתקבולי המס משקפת חזרה למגמות ארוכות טווח לאחר שנה יוצאת דופן ב-2022, שנתמכה על ידי תשואות בשוק ההון ושוק נדל"ן משגשג.

תקציב 2023 כולל תוספות שכר במגזר הציבורי שיתפרסו על פני 6 שנים, עם עלייה מתונה של 1.9% בשנת 2023, ומספר ויתורים לשותפים הקואליציוניים של הליכוד, עם גידול בהוצאות לטובת "קבוצות בעלות שיעורי תעסוקה נמוכים". 

מעבר לתקציבים הנוכחיים, פיץ' צופה התרחבות נוספת של הגירעון התקציבי לאור לחצים להגדלת ההוצאות והימנעות מהעלאת מסים של הקואליציה. החברה צופה, שהגירעון הממשלתי הרחב (לפי הגדרת בנק ישראל) יגדל ל-4% מהתמ"ג ב-2025.

"התוכנית המקורית רוככה, אך נותרה שנויה במחלוקת"

"התכנית המקורית לשינויים במערכת המשפט רוככה, אך עדיין נותרה שנויה במחלוקת במידה רבה ועומדת בפני התנגדות אזרחית חזקה ואופוזיציה פוליטית", כתבו בפיץ'. "הכנסת כבר העבירה חקיקה שמונעת מבית המשפט העליון לבטל חקיקה על בסיס עילת ה'סבירות'. הממשלה רוצה גם לשנות את תהליך המינויים של הוועדה לבחירת שופטים, אך ציינה כי ייתכן שלא תבקש לתת עוד רוב אוטומטי לקואליציה בוועדה, ויתרה על קידום ההצעה שתאפשר לכנסת להתגבר על החלטות בית המשפט העליון נגד חקיקה".

הפגנות וחסימות באיילון (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
"החקיקה נותרה שנויה במחלוקת" | צילום: חיים גולדברג, פלאש 90

"החברה מאמינה שלשינויים עשויה להיות השפעה שלילית על פרופיל האשראי של ישראל אם היחלשות האיזונים והבלמים של המוסדות יובילו לתוצאות מדיניות גרועות יותר או לסנטימנט שלילי מתמשך של המשקיעים או תחליש את מדדי הממשל. לפי החברה, כמה מדינות שהעבירו צעדים מהותיים לצמצום האיזונים והבלמים של המוסדות ראו היחלשות משמעותית של מדדי הממשל של הבנק העולמי (WBGI), המשתנה בעל המשקל הגבוה ביותר במודל הדירוג הריבוני של החברה (SRM), לפעמים לאורך זמן. ההשלכות על מדדי הממשל של ישראל אינן ברורות. על פי החברה, לא סביר שהצעדים הנוכחיים יגרמו ליציאה מהותית של כישרונות והון במגזר ההייטק".

החברה מוסיפה כי גם היקף הצעדים הנוספים העלולים להשפיע על פרופיל האשראי אינו ברור. כך, מספר חברי כנסת ושרים העלו הצעות להחלשת עצמאותו של בנק ישראל, אך אף לא אחת מההצעות יושמה. אמנם לא מדובר בהערכה הבסיסית של החברה, אך היחלשות עצמאותו של הבנק המרכזי תפחית את אמינות קביעת המדיניות של ישראל, שכיום הינה חוזק בדירוג האשראי.

המשך הצמיחה מתבססת על ייצוא ההיי-טק, התעשיות הביטחוניות והגידול באוכלוסייה 

פיץ' צופה צמיחה בישראל בשיעור של כ-3.1% מהתמ"ג ב-2023 ו-3% ב-2024, זאת מתחת לאומדן הפוטנציאל של בנק ישראל סביב 3.8% לשנה ואחרי 6.4% ב-2022, עקב צמיחה גלובלית איטית והידוק מוניטרי. בפיץ' מניחים השפעה מוגבלת כתוצאה מהשינויים במערכת המשפט מעבר להשפעת המחאות על הצריכה והעיכוב בחלק מההחלטות בהשקעות הון, אם כי קיימים סיכונים להשפעה גדולה יותר.

הצמיחה מתבססת על ידי המשך הייצוא מסקטור ההיי-טק והתעשיות הביטחוניות וכן מגידול אוכלוסייה חזק. לפי החברה, נתוני יוני 2023 העלו, כי שוק העבודה נותר חזק עם מחסור בכוח אדם בכל הסקטורים, למרות ירידה במספר המשרות הפנויות בהיי-טק.

בנימין נתניהו ובצלאל סמוטריץ' (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
צילום: חיים גולדברג, פלאש 90

חברת דירוג האשראי מציינת כי הכספים שגויסו במגזר ההיי-טק המקומי ירדו השנה. להערכת החברה, אי הוודאות שנוצרה בעקבות השינויים במערכת המשפט מסבירה רק חלק מכך, כאשר מגמות גלובליות מהוות חלק גדול יותר, שכן ההשקעה בחציון הראשון של שנת 2023 במקומות מתחרים ירדה. הגיוון והבשלות של ענף ההיי-טק מספקים עמידות מהותית לזעזועים, אם כי סביר שחלקים מסוימים יסבלו מאפשרויות מימון מוגבלות יותר.

בפיץ' העריכו כי האינפלציה תמשיך להאט עד סוף השנה כאשר מחירי הייבוא ירדו והאינפלציה המקומית תאט עם התמתנות הצריכה וההשקעה. בלימת האינפלציה נובעת מהתקררות ענף ההיי-טק והתמתנות עליית מחירי הנדל"ן, אם כי ירידה חדה בהתחלות הבנייה בתחילת 2023 עשויה להוביל לעליית מחירי הדיור בטווח הבינוני. החברה מציינת כי לבנקים בישראל קיים הון מספק והם בעמדה טובה לספוג עלייה בשיעור ההלוואות הבלתי מתפקדות (NPLs).

בדוח אף הוזכרה תכנית הגרעין האיראנית - היעדר הסכם בנושא תכנית הגרעין של איראן והמשך ההתקדמות האיראנית לעבר השגת נשק גרעיני, מצביעים על סיכון להסלמה של המתיחות ארוכת השנים. עם זאת, פיץ' רואה בהסלמה רצינית עם השלכות משמעותיות על הדירוג כתרחיש קצה בלבד. הם גם הזכירו כי קיים סיכוי נמוך להתנגשות עם חיזבאללה - וכי קווי השבר בסכסוך הישראלי-פלסטיני עלולים להחמיר בשל הרכב הממשלה.