בנק הפועלים הודיע שיספוג פעם נוספת את עליית הריבית הקרובה של בנק ישראל, כך לפי הודעת הבנק שפרסם הבוקר (ראשון). מדובר בהטבה שתסייע ליותר מ-40 אלף משקי בית. ההודעה מגיעה לקראת העלאת הריבית הצפויה מחר, ולאחר מהלך דומה של הבנק שעליו הודיע בתחילת השנה. 

המשמעות של הצעד היא שגובה ההחזר החודשי של לקוחות הבנק במסלול הפריים לא יושפע כתוצאה מהעלאת הריבית הקרובה. על פי בדיקת הבנק, ההטבה תקפה לרוב הלקוחות המחזיקים דירה ראשונה עם משכנתה ממוצעת (ובכלל זה זוגות צעירים שרכשו דירה ראשונה) – שהושפעו במידה משמעותית מעליית הריבית. ללקוחות אלה, השינוי יחול באופן אוטומטי והם יקבלו הודעה מהבנק בנושא. 

המהלך תקף ללקוחות שעונים על כל הקריטריונים הבאים: ללקוחות קיים נכס אחד המשועבד לבנק בגין המשכנתה, שיעור המימון הינו מעל 60%, סך יתרת המשכנתה הקיימת נמוך מ-1.5 מיליון ש"ח נכון לסוף אפריל 2023 - וההלוואה משולמת ללא פיגורים. בנוסף, הבנק מאפשר להאריך את תקופת מסלול הפריים בהלוואה לדיור, תוך שמירה על יתר תנאי מסלול ההלוואה המקוריים – וזאת כדי לסייע ללקוחות ולהפחית את ההחזר החודשי במסלול זה.

בבנק לאומי מציעים הלוואה צמודת מדד ב-0% ריבית, בסכום כולל של עד 6 חודשי החזר במסלול הפריים בהלוואת המשכנתה הקיימת. בבנק מציעים הקלות נוספים ללווי המשכנתה כמו: הקפאה של החזרי המשכנתא לתקופה מוסכמת - עד שנתיים, הקפאת חלק מתשלומי הריבית על המשכנתא והמשך תשלום קרן ההלוואה - עד שנתיים, הקפאת מסלול הפריים - עד שנתיים ומחזור המשכנתא לצורך מציאת תמהיל חדש שעונה לצורכי הלקוח ומקטין את ההחזר החודשי לטווח ארוך.

על פי הסקירה השבועית של בנק הפועלים, הם צופים שבנק ישראל יעלה את הריבית ל- 4.75% בהחלטה הקרובה מחר, עם סיכוי לא מבוטל להעלאה נוספת ל-5% בחודש יולי. כלומר, צפויה העלאה של הריבית ב-0.25%, זאת בין השאר על רקע עליית האינפלציה שלא פוסקת.

מנכ"ל בנק הפועלים, דב קוטלר: "כבנק המוביל את המערכת הבנקאית בישראל קיבלנו החלטה לצאת במהלך יזום נוסף ולהקפיא פעם נוספת את עליית הריבית וזאת למעל 40 אלף משקי בית שלהערכתנו ספגו את ההתייקרויות הגבוהות ביותר בתקופה האחרונה. בתחילת השנה הודענו כי נמשיך לספק ללקוחותינו פתרונות נוספים להתמודדות עם העלייה בהחזר החודשי ואנו גאים להיות הראשונים במערכת הבנקאית היוצאים בסדרת מהלכים זו לטובת לקוחותינו".