חבר הוועדה המוניטרית בבנק ישראל, פרופ' משה חזן, הודיע על סיום תפקידו "על רקע כוונתו להיות מעורב בפעילות במישור הציבורי-פוליטי". פרופ' חזן הגיש אמש את מכתב ההתפטרות בשל רצונו להשתתף במחאה נגד הממשלה. 

נגיד בנק ישראל אמיר ירון (צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת)
נגיד בנק ישראל אמיר ירון | צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת

לאחר התפטרותו, מונה כעת הוועדה המוניטרית חמישה חברים, המספר הנדרש להמשך פעילות הוועדה. נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, הביע את הערכתו לתרומה המקצועית של פרופסור חזן והודיע כי ועדת האיתור למינוי חברים בוועדה המוניטרית של בנק ישראל תפעל בהקדם לקידום תהליך מינוי חבר מקרב הציבור לוועדה המוניטרית.

פרופ' משה חזן מכהן כחבר הוועדה המוניטרית של בנק ישראל מאוקטובר 2017. הוא פרופסור חבר בבית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס באוניברסיטת תל אביב, עמית מחקר במרכז לחקר מדיניות כלכלית בלונדון (CEPR), ועורך חבר בכתב העת Journal of Population Economics. מחקרו עוסק בצמיחה כלכלית ומקרו כלכלה, ומחקריו מתמקדים בקשרי הגומלין שבין שינויים דמוגרפיים והבדלים מגדריים לבין צמיחה כלכלית ואי-שוויון.

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל מונה שישה חברים: הנגיד, שמשמש יו"ר הוועדה, המשנה לנגיד, עובד של הבנק שמינה הנגיד, ושלושה חברים מקרב הציבור. פרופ' חזן היה אחד משלושת החברים מקרב הציבור. התפקיד המרכזי של הוועדה המוניטרית הוא להחליט מה יהיה גובה הריבית במשק כל שישה שבועות, וכך לנהל את המדיניות המוניטרית של מדינת ישראל, במטרה לשמור על יעד יציבות המחירים.