מרוויחים יותר אבל יכולים לקנות פחות: השכר הממוצע במשק עולה אך ממשיך להישחק בעקבות עליות המחירים, כך עולה מנתוני הלמ"ס שפורסמו היום (חמישי). גם עובדי ההייטק לא חסינים, וב-12 החודשים האחרונים קצב העלייה בשכרם התקרב לקצב העלייה במשק כולו. למעשה בשלושת החודשים שחלפו השכר בענף במגמת ירידה. 

השכר הממוצע למשרת שכיר בחודש נובמבר היה 11,868 שקלים, עלייה של 4.6% לעומת נובמבר 2021 (11,351 שקלים). באותה תקופה שיעור האינפלציה הגיע ל-5.3%, לפיכך למרות העלייה בשכר, כוח הקנייה של העובדים בישראל נשחק, והשכר הריאלי (מנוכה מדד המחירים לצרכן) מבטא ירידה של 0.7% בשנה. ביחס לחודש אוקטובר, אז נאמד השכר הממוצע במשק במחירים שוטפים ב-11,792 שקלים, עלה השכר בכ-0.6%.

מספר משרות השכיר במשק היה בנובמבר 965 מיליון, עלייה של 3.5% לעומת נובמבר 2021 (3.832 מיליון) ועלייה של 1.4% לעומת אוקטובר 2022 (3.912 מיליון). כלומר למרות הדיווחים על גלי הפיטורים במשק, מספר המשרות לא מצטמצם ונותר יציב.

השכר בהייטק יורד כבר שלושה חודשים

בחודש נובמבר 2022 השכר הממוצע למשרת שכיר של העובדים בתחום ההייטק היה 26,737 שקלים, עלייה של 4.8% לעומת נובמבר 2021 (25,508 שקלים). כלומר גם השכר בהייטק עלה בקצב איטי מזה של האינפלציה וכוח הקנייה של עובדי ההייטק נשחק בשל עליות המחירים. 

בנוסף זהו חודש שלישי ברציפות שבו נרשמת ירידה בשכר עובדי ההייטק: באוקטובר הרוויח עובד הייטק ממוצע 27,188 שקלים, בספטמבר 27,511 שקלים, ובאוגוסט 27,880 שקלים. למעשה השכר הממוצע של נובמבר 2022 הוא הנמוך ביותר מאז נובמבר אשתקד. מאז השכר עלה ובמרץ הגיע לשיא, כשחצה את ה-30 אלף שקלים. השכר של נובמבר מבטא ירידה של 8.8% משכר מרץ.  

מספר משרות השכיר בתחום ההייטק בנובמבר היה 392 אלף, עלייה של 7.5% לעומת נובמבר 2021 (364.7 אלף) ועלייה של 0.6% לעומת חודש אוקטובר 2022 (389.7 אלף). כלומר גם בתחום ההייטק גלי הפיטורים עדיין לא מצמצמים את מספר המועסקים. משרות השכיר בתחום ההייטק היו 9.9% מכלל משרות השכיר במשק בדומה לחודש אוקטובר 2022 (10.0%).