האינפלציה ממשיכה לפגוע בכיסם של הישראלים: השכר הממוצע למשרת שכיר בחודש ינואר 2023 ירד בכ-0.6% לעומת חודש דצמבר, ועומד כעת על 12,474. גם אחרי הירידה הזו, מדובר בעלייה משמעותית בשכר מהשנה שעברה, אז השכר הממוצע עמד על 11,762, כ-6% פחות.

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מספר משרות השכיר בישראל עלה גם הוא ב-3% לעומת ינואר 2022. עם זאת, מאז חודש דצמבר כמעט ולא חל שינוי במספר המשרות. זה יכול להצביע על כך שתכניתו של נגיד בנק ישראל, להעלות את הריבית כך שהכלכלה הישראלית "תתקרר" וכוח הקנייה הישראלי ירד, מתחילה לעבוד.

הענף עם המשכורות הגבוהות ביותר הוא ענף המידע והתקשורת, שם המשכורת הממוצעת לשכיר עומדת על 27,429 לשנת 2022. בענף הזה עובדים לדוגמה עובדי ההייטק. בשנת 2022 השכר הממוצע של עובדי ההייטק לבדם היה 27,860 ש"ח, עלייה של 5.4% לעומת שנת 2021.

אחריהם מגיעים בפער רב עובדי השירותים הפיננסיים ושירותי הביטוח, עם כ-21,456 שקלים בממוצע. המשכורת הממוצעת הנמוכה ביותר משולמת בענף שירותי האוכל והאירוח, 5,709. המשכורת הממוצעת הזו היא שמשולמת לעובדים ישראלים, כשזו המשולמת לעובדים הזרים נמוכה אף יותר.