מרכז המחקר והמידע של הכנסת מצא כי יוצאי אתיופיה הם בעלי סיכויים נמוכים יותר לזכות במכרזים בשירות המדינה, כך עולה מנתונים בלעדיים שהגיעו לידי N12. זאת למרות ששיעור יוצאי אתיופיה בקרב העובדים בשירות המדינה עלה בשנים האחרונות והוא עומד כעת על 3.4%. יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות ח"כ פורר: "אסור להשלים עם הנתון הזה".

הוועדה מקיימת הבוקר (רביעי) דיון בנושא ייצוג הולם בקרב עובדי המדינה לעולים חדשים ובהם בני העדה האתיופית. בהחלטת ממשלה שהתקבלה בנושא נקבע כי ייצוגם של יהיה לפי שיעורם באוכלוסייה – כ- 1.7%. לפי נתוני מרכז המחקר והמידע של הכנסת בשנים 2017-2021 שיעור יוצאי אתיופיה בקרב העובדים בשירות המדינה עלה מ-2.4% ל-3.4%.

לפי נתוני נציבות שירות המדינה מועמדויות יוצאי אתיופיה מהוות כ-1.9% מסך המועמדויות במכרזי שירות המדינה (פתוחים וייעודיים) בתקופה הנבדקת, וכ-1.5% מתוך כלל הזכיות. כלומר, שיעור המתמודדים יוצאי אתיופיה גבוה משיעור הזוכים, מה שמלמד על כך שליוצאי אתיופיה סיכויים נמוכים יותר לזכות במכרז.

 "יצירת הזדמנות שווה לעולים היא משימה לאומית"

בפילוח לדרגי בכירות, רק בדירוגים הנמוכים בשירות המדינה שיעור יוצאי אתיופיה הוא מעל השיעור שנקבע בהחלטת הממשלה (1.7%). גם בפילוח לפי דירוגים מקצועיים נמצאו פערים: שיעורים גבוהים יחסית של יוצאי אתיופיה נמצאו בקרב עובדים בדירוגים המנהלי, דירוגי הסיעוד, הדירוגים המקצועיים ובדירוג הסטודנטים. לעומת זאת, שיעורים נמוכים יותר היו בדירוגים: רופאים ו-ווטרינרים, מהנדסים, פארא-רפואיים, מח"ר ודירוג המשפטנים.

עודד פורר (צילום: סיון שחור, לע"מ)
יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות עודד פורר | צילום: סיון שחור, לע"מ

יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות עודד פורר: "מדינת ישראל מגשימה את חזונה הציוני בשיבת העם היהודי לארצו. קליטת העלייה ויצירת הזדמנות שווה לעולים היא משימה לאומית ואני מצפה מהממשלה לפעול כדי להגשים אותה לכל עולים מכל מקום בעולם. אמשיך לפעול במסגרת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות כדי שבני העדה יקבלו את שוויון ההזדמנויות המגיע להם".