שיעור האבטלה הבסיסי בישראל ירד בחודש ספטמבר ל-3.9%, לעומת 4.1% באוגוסט, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו היום (שני). מספר המובטלים ירד ב-7.3 אלף, מ-180 אלף ל-172.8 אלף מובטלים. במקביל שיעור התעסוקה, החשוב יותר בתקופות של שגרה, ירד גם הוא מ-61.6% באוגוסט ל-61.2% בספטמבר, שיעור נמוך בהשוואה עולמית.

אחוז מכוח העבודה של המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע מסיבות כלכליות יחד עם הבלתי מועסקים מסיבות אחרות ירד ל-4.3%, מ-4.4% בחודש הקודם (189.2 אלף לעומת 196.8 אלף). שיעור האבטלה הרחב, שכולל את הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה ממרץ 2020 וכן את המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע מסיבות כלכליות והבלתי מועסקים ירד ל-5.0%, לעומת 5.2% בחודש הקודם.

בחישוב כל המוזכרים מעלה יחד עם המתייאשים מחיפוש עבודה (כל בני ה-15 ומעלה אשר אינם בכוח העבודה השבועי, אך היו מעוניינים לעבוד), שיעור האבטלה הכולל מגיע ירד ל-5.2% (228.8 אלף) לעומת 5.4% (242.1 אלף) בחודש הקודם.

בסך הכול היו בחודש ספטמבר 6.913 מיליון בני 15 ומעלה שיכולים לעבוד, אך מתוכם השתתפו בכוח העבודה – כלומר עבדו או חיפשו עבודה – רק 4.401 מיליון נשים וגברים, שהם 63.7% מכוח העבודה הישראלי. המועסקים מהווים מתוכם 96.1%, שהם כאמור 61.2% מכוח העבודה בישראל – זהו שיעור התעסוקה. בימים של אבטלה נמוכה המדיניות אמורה להתייחס לשיעור התעסוקה הנמוך בניסיון להעלותו, על ידי הכשרת אוכלוסיות שאינן עובדות והטמעתן בשוק העבודה. הנתון שמתייחס לשיעור האבטלה, שנותר בסביבות ה-4% תקופה ארוכה, מעניין פחות בתקופות של שגרה ברוכה.